Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnership
ROBOTICS - future of technology world

 

 

 


 • Abstract submission:
  Monday, 1 June 2020
 • Full paper submission:
  Monday, 1 June 2020
 • Acceptance notification:
  Monday, 22 June 2020

 

Download
 

 

 

EVENTSNEWSPRESS
Profesor Domenico Caputo - pozvani predavač na specijalnoj sekciji OPHO

Domenico Caputo, izvanredni profesor na Sveučilištu “La Sapienza” u Rimu, održat će predavanje vezano uz tematiku tankih filmova i Lab-on-Chip uređaja na ovogodišnjem skupu MIPRO u okviru specijalne sekcije Optoelektronika i fotonika /OPHO.

Kako je njegovo sadašnje istraživanje posvećeno razvoju fotodetektora iz tankih filmova i Lab-on-Chip uređaja za detekciju DNA i mikotoksina, u svojem predavanju predstavit će rezultate istraživanja koje je proveo sa svojim kolegama na Odjelu za informacijski inženjering, elektroniku i telekomunikacije Sveučilišta “La Sapienza” u Rimu. Navedeno istraživanje odnosi se na razvoj multifunkcionalne optoelektroničke platforme koja obuhvaća na jednoj staklenoj podlozi različite tankofilmne elemente. Posebno treba istaknuti, platforma integrira foto-senzor iz amorfnog silicija za detekciju i istovremeni nadzor temperature na-čipu, kao i optičke filtere za selekciju specifične valne duljine. Nadalje, bit će predstavljeno stapanje ove platforme s aplikacijom mikrofluidne mreže u polju detekcije mikotoksina i umnožavanja DNA.

Postoji veliki interes za tehnologiju Lab-on-Chip (Lab-na-čipu) zahvaljujući njenim mnogobrojnim mogućnostima u području bioloških znanosti; od paralelnih analiza u genomici do uređaja na mjestu skrbi (engl. point-of-care devices) u medicinskoj dijagnostici. Početno su Lab-on-Chip elementi bili sastavljeni od mikrofluidnih mreža, na temelju kojih su minijaturizirane analitičke procedure, ubrzana reakcijska kinetika i smanjena potrebna količina uzorka, kao i potrošnja reagenta. Sadašnji elementi na jednom supstratu integriraju više različitih funkcionalnih modula, koji omogućavaju sve funkcije testnog laboratorija po mjeri čovjeka uključujući prijenos uzoraka, izvlačenje preciznog volumena kemijskog produkta, miješanje reagenta, detekciju i kvantifikaciju biomolekula.

Želite li više saznati o ovom zanimljivom predavanju, pridružite nam se na specijalnoj sekciji OPHO.

Više detalja o autoru i predavanju možete naći ovdje.


[back to events]
Friday, February 07, 2020

 

MIPRO News
 • 5/2/2020

   


   MIPRO ask you to enrich the situation and further development with additional paper in the context of the extended Call for MIPRO 2020 which moves to a new term 28th of September 2020, especially ICT in its ubiquity contributes against COVID 19.
 
Columns
 
Patrons - random
Tehnički fakultet RijekaFOI VaraždinIRB ZagrebHAKOMKončar Elektroindustrija Zagreb