Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

inovativno promotivno partnerstvoICT u pametnim digitalnim ekosustavima

MIPRO 2022 - 45. jubilarni međunarodni skup

CE - Računala u obrazovanju


  

Osnovni podaci:
Voditelji:

Marina Čičin-Šain (Croatia), Jaak Henno (Estonia), Hannu Jaakkola (Finland), Snježana Babić (Croatia)

Voditeljstvo:

Michael E. Auer (Austria), Marjan Krašna (Slovenia), Nadica Kunštek (Croatia), Dusko Lukac (Germany), Robert Repnik (Slovenia)

Programski odbor:

Lejla Abazi-Bexheti (Macedonia), Nikola Kadoić (Croatia), Ivan Kaštelan (Serbia), Mario Konecki (Croatia), Božidar Kovačić (Croatia), Gorana Mudronja (Croatia), Dana Paľová (Slovakia), Libuša Révészová (Slovakia), Frano Škopljanac-Mačina (Croatia), Andreja Špernjak (Slovenia)

Područje djelovanja:

 • Obrazovanje i informatika
 • Metodika nastave informatike
 • Uvođenje novih tehnologija u škole
 • Učenje na daljinu
 • e-Learning i m-Learning
 • CAL i CAE
 • Škole i Internet
 • Škole i hipermedija
 • Permanentno obrazovanje nastavnika informatike
 • Obrazovanje za nove tehnologije nastavnika neinformatičara
 • Planovi i programi informatičkih predmeta
 • Istraživanja o studentima i računalima
 • Istraživanja o školskoj i predškolskoj djeci i računalima
 • Praktična iskustva o nastavi informatike i nastavi pomoću računala
 • Podučavanje programiranja
 • Istraživanja o korisnicima s posebnim potrebama i računalima
 • Open source i freeware
 • Profesionalci vezani uz ICT
 • Novim tehnologijama protiv varanja i plagiranja
 • Primjena računala u knjižnicama i nakladništvu

Skup je tradicionalno mjesto gdje se susreće znanost i struka za područje novih informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija. 
Službeni jezici skupa su engleski i hrvatski. Radovi se dostavljaju putem portala, isključivo na jeziku na kojem je prijavljen sažetak.

Kao dodatak savjetovanju dobrodošle su sve prezentacije hardvera i softvera koje mogu biti korištene u nastavi.

Važna napomena

Na skupu možete sudjelovati aktivno, kao jedan od autora ili pasivno kao slušatelj ili slušateljica. Bit će nam posebno drago ako na skupu namjeravate sudjelovati s radom. U tom nam slučaju najprije pošaljite naslov rada, podatke o autoru rada i sažetak rada, a nakon toga i rad prema uputama koje se nalaze na našoj Internet stranici.

Osim predavanja za savjetovanje Računala u obrazovanju sudionici se pozivaju da prisustvuju plenarnim temama, svim prezentacijama koje se održavaju na MIPRO-u, a po dogovoru ćemo omogućiti i posjet pojedinim predavanjima drugih savjetovanja za koja su pojedinci zainteresirani. U cijeni kotizacije za savjetovanje uključen je poziv na koktel i zbornik 'MIPRO proceedings' na digitalnom mediju sa svim referatima skupa MIPRO.

Važni datumi:

Rok za dostavu sažetaka: 31. siječanj 2022
Rok za dostavu radova: 7. veljača 2022
Rok za konačnu recenziju: 14. ožujak 2022

Prijava/Kotizacija:
PRIJAVA / KOTIZACIJE
CIJENA U EUR-ima
Do 9.5.2022.
Od 10.5.2022.
Članovi MIPRO i IEEE
230
260
Studenti (preddiplomski i diplomski studij) te nastavnici osnovnih i srednjih škola
120
140
Ostali
250
280

Popust se ne odnosi na studente doktorskog studija.

Kontakt:

Marina Čičin-Šain
Ekonomski fakultet
I. Filipovića 4
51000 Rijeka, Hrvatska

GSM: +385 91 735 9423
E-mail: marinacs@efri.hr

Prilikom prijave rada treba predložiti kategorizaciju rada (znanstveni, stručni).
Ako je sažetak rada na hrvatskom, rad i izlaganje je također na hrvatskom jeziku. Ako je sažetak rada na engleskom, rad i izlaganje rada također treba biti na engleskom jeziku.
Najbolji radovi bit će nagrađeni.
Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u zborniku radova s ISSN brojem. Prezentirani radovi na engleskom jeziku bit će poslani za uključenje u digitalnu bazu IEEE Xplore.
.............
Postoji mogućnost da se odabrani znanstveni radovi uz određenu doradu objave u sljedećim časopisima: Journal of Computing and Information Technology (CIT), MDPI Applied Science, MDPI Information Journal, Frontiers i EAI Endorsed Transaction on Scalable Information Systems.

 

Mjesto održavanja:

Opatija je vodeće ljetovalište na istočnoj strani Jadrana i jedno od najpoznatijih na Mediteranu. Ovaj grad aristokratske arhitekture i stila već više od 170 godina privlači svjetski poznate umjetnike, političare, kraljeve, znanstvenike, sportaše, ali i poslovne ljude, bankare, menadžere i sve kojima Opatija nudi svoje brojne sadržaje. 

Opatija svojim gostima nudi brojne komforne hotele, odlične restorane, zabavne sadržaje, umjetničke festivale, vrhunske koncerte ozbiljne i zabavne glazbe, uređene plaže i brojne bazene i sve što je potrebno za ugodan boravak gostiju različitih afiniteta. 

U novije doba Opatija je jedan od najpoznatijih kongresnih gradova na Mediteranu, posebno prepoznatljiva po međunarodnim ICT skupovima MIPRO koji se u njoj održavaju od 1979. godine i koji redovito okupljaju preko tisuću sudionika iz četrdesetak zemalja. Ovi skupovi Opatiju promoviraju u nezaobilazan tehnološki, poslovni, obrazovni i znanstveni centar jugoistočne Europe i Europske unije općenito.


Detaljnije informacije se mogu potražiti na www.opatija.hr i www.visitopatija.com.

Download
 
Novosti o događaju
Trenutno nema novosti
 
Suorganizatori - nasumično
Tehničko veleučilište u ZagrebuHATZUNIPUT-HT ZagrebHEP Zagreb