Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)
Uvjeti uporabe

Uvjeti uporabe
 
UGOVOR IZMEĐU KORISNIKA I MIPRO.NET Web Portala
 
MIPRO.NET Web Portal sastoji se od raznih web-stranica kojima upravlja MIPRO.NET Web Portal.
 
MIPRO.NET Web Portal ponuđen vam je pod uvjetom da prihvatite bez izmjena sve ovdje sadržane uvjete i napomene. Uporabom MIPRO.NET Web Portala prihvaćate sve spomenute uvjete, okolnosti i napomene.
 
IZMJENE UVJETA UPORABE
 
MIPRO.NET Web Portal zadržava pravo izmjene uvjeta i napomena pod kojima je MIPRO.NET Web Portal ponuđen, uključujući između ostalog i troškove povezane s korištenjem MIPRO.NET Web Portala.
 
LINKOVI PREMA STRANICAMA TREĆIH OSOBA
 
MIPRO.NET Web Portal može sadržavati linkove prema drugim web-stranicama („Linkovi“). Linkovi nisu pod kontrolom MIPRO.NET Web Portala, niti je MIPRO.NET Web Portal odgovoran za sadržaj bilo kojeg od njih uključujući bez ograničenja i sve ostale linkove sadržane u tim linkovima, kao i sve promjene i obnavljanja linkova. MIPRO.NET Web Portal nije odgovoran za web-prijenose niti za bilo koji drugi oblik prijenosa podataka primljenih putem nekog od linkova. MIPRO.NET Web Portal vam nudi te linkove samo kao pogodnost, a uključivanje nekog od linkova ne podrazumijeva i odobrenje neke stranice od strane MIPRO.NET Web Portala, niti podrazumijeva bilo kakvu vezu s operaterom te stranice.
 
NEZAKONITO I ZABRANJENO KORIŠTENJE
 
Preduvjet za uporabu MIPRO.NET Web Portala je vaše jamstvo MIPRO.NET Web Portalu da nećete upotrebljavati MIPRO.NET Web Portal ni za kakvu svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetim i napomenama. Ne možete koristiti MIPRO.NET Web Portal ni na koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili pokvariti MIPRO.NET Web Portal, niti se uplitati u tuđu uporabu i uživanje MIPRO.NET Web Portala. Ne možete dobiti niti zatražiti bilo kakve materijale ili informacije putem bilo kojih sredstava koja nisu za tu svrhu dostupna ili osigurana putem MIPRO.NET Web Portala.
 
KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH USLUGA
 
MIPRO.NET Web Portal može uključivati usluge oglašavanja, područja za dopisivanje (chat), grupe za vijesti (news groups), forume, zajednice, osobne web-stranice, kalendare odnosno druga sredstva za razmjenu poruka i komuniciranje koja su osmišljena radi omogućavanja komuniciranja sa širom javnošću ili s grupom („Komunikacijske usluge“), Pristajete na uporabu „Komunikacijskih usluga“ samo zaisticanje, slanje i primanje odgovarajućih poruka i materijala koji su povezani s određenom Komunikacijskom uslugom. Primjera radi, pristajete između ostalog da prilikom uporabe Komunikacijskih usluga nećete:

-          Klevetati, zlorabiti, uznemiravati, prijetiti ili na drugi način povrijediti zakonita prava drugih ljudi (kao što su pravo na zaštitu privatnosti i pravo javnosti).
 
-          Objavljivati, oglašavati, unositi (upload), raspačavati ili širiti bilo kakve  neprikladne, neprovjerene, pogrdne, nedopuštene, sramotne, nepristojne ili nezakonite teme, imena, materijale/sadržaje ili informacije.
 
-          Postavljati (upload) datoteke koje sadrže software ili druge materijale zaštićene zakonom o zaštiti intelektualnog vlasništva (ili o zaštiti privatnosti ili javnosti), osim ako su ta prava vaše vlasništvo ili su pod vašim nadzorom, ili za njih posjedujete sve potrebne suglasnosti.
 
-          Unositi datoteke koje sadrže viruse, oštećene datoteke, ili drugi sličan software ili programe koji mogu oštetiti rad tuđeg računala.
 
-          Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovati bilo kakva dobra ili usluge za bilo kakvu poslovnu svrhu, osim ako odnosna Komunikacijska usluga izričito dopušta takve poruke.
 
-          Provoditi ili prosljeđivati ankete, natječaje, piramidne sheme ili lančana pisma.
 
-          Preuzimati (download) bilo kakvu datoteku primljenu od nekog drugog korisnika Komunikacijskih usluga za koju znadete ili biste trebali znati da se ne može na takav način zakonito distribuirati.
 
-          Krivotvoriti ili izbrisati bilo kakva autorska obilježja, zakonite ili druge odgovarajuće obavijesti ili vlasničke oznake ili oznake podrijetla ili izvora softwarea ili drugog materijala sadržanog u unesenoj datoteci.
 
-          Ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika u uporabi i uživanju komunikacijskih usluga.
 
-          Povrijediti bilo koji etički kodeks ili neke druge smjernice koje se mogu primjenjivati na određene komunikacijske usluge.
 
-          Skupljati na bilo koji način podatke o drugima, uključujući e-mail adrese, bez njihove suglasnosti.
 
-          Povrijediti bilo koji pozitivni propis.
 
 
 
MIPRO.NET Web Portal nema obvezu praćenja komunikacijskih usluga.
Međutim, MIPRO.NET Web Portal zadržava pravo pregledavanja materijala poslanih na neku komunikacijsku uslugu te otklanjanja bilo kojeg materijala prema svojoj slobodnoj procjeni. MIPRO.NET Web Portal zadržava pravo onemogućavanja vašeg pristupa bilo kojoj komunikacijskoj usluzi u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti o razlogu.
 
MIPRO.NET Web Portal zadržava pravo da u svakome trenutku obznani bilo koju informaciju koju smatra potrebnom za udovoljenja bilo kojem pozitivnom propisu, pravnom postupku ili zahtjevu vlasti odnosno da objavi, odbije oglasiti ili otkloni bilo koju informaciju ili materijale, u cijelosti ili djelomično, prema slobodnoj procjeni MIPRO.NET Web Portala.
 
Budite oprezni prigodom davanja bilo kakvih osobnih podataka bilo svojih ili svoje djece u bilo kojoj komunikacijskoj usluzi. MIPRO.NET Web Portal ne nadzire niti ne potvrđuje sadržaj, poruke niti informacije pronađene u bilo kojoj komunikacijskoj usluzi, i stoga se MIPRO.NET Web Portal isključivo odriče bilo kakve odgovornosti u svezi s komunikacijskim uslugama kao i bilo kakvim postupcima koji proizlaze iz vašeg sudjelovanja u komunikacijskim uslugama. Vodeće osoblje i domaćini nisu ovlašteni za ulogu glasnogovornika MIPRO.NET Web Portala i njihova stajališta ne moraju odražavati stajališta MIPRO.NET Web Portala.
 
Na materijale unesene u neku komunikacijsku uslugu mogu se postaviti ograničenja korištenja, reproduciranja odnosno širenja. Ako preuzimate takve materijale, sami snosite odgovornost za pridržavanje tih ograničenja.
 
MATERIJALI DOSTAVLJENI MIPRO.NET Web Portalu ILI ISTAKNUTI NA NEKOJ WEB-STRANICI MIPRO.NET Web Portala
 
MIPRO.NET Web Portal ne zahtijeva vlasništvo nad materijalima koje dostavite na MIPRO.NET Web Portal (uključujući povratne informacije i prijedloge) ili koje istaknete, unesete, upišete ili dostavite na bilo koju web-stranicu MIPRO.NET Web Portala ili njezinim srodnim uslugama (zajednički naziv „Prilozi“). Međutim, oglašavanjem, unošenjem, upisivanjem, dostavljanjem ili podnošenjem svog priloga vi dajete MIPRO.NET Web Portalu, njegovim povezanim društvima i nužnim podlicenciranim subjektima dozvolu da koriste vaš prilog u svojem Internet-poslovanju uključujući, bez ograničenja, prava na: kopiranje, distribuiranje, prenošenje, javno isticanje, javno izvođenje, reproduciranje, izdavanje, prevođenje i preoblikovanje vašeg podneska; te da objavljuju vaše ime u svezi s vašim prilogom.
 
Za uporabu vašeg priloga kako je naprijed predviđeno neće se isplatiti nikakva naknada. MIPRO.NET Web Portal nije obvezan istaknuti ili koristiti bilo koji prilog koji mu dostavite i može u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koji prilog prema slobodnoj procjeni MIPRO.NET Web Portala.
 
Oglašavanjem, unošenjem, upisivanjem, osiguravanjem ili dostavljanjem svog priloga, vi jamčite i izjavljujete da ste vlasnik ili da na drugi način upravljate svim pravima na nj, kao što je to opisano u ovom odlomku uključujući, bez ograničenja, sva prava koja je potrebno imati za osiguranje, oglašavanje, unošenje, upisivanje ili dostavljanje priloga.
 
ODRICANJE ODGOVORNOSTI
 
Informacije, software, proizvodi i usluge uključene ili dostupne na MIPRO.NET Web Portalu ili putem njega mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske greške. U te se informacije povremeno unose izmjene. MIPRO.NET Web Portal odnosno pružatelji njegovih usluga mogu u bilo kojem trenutku unijeti poboljšanja odnosno izmjene na MIPRO.NET Web Portal. Savjeti putem MIPRO.NET Web Portala nisu dovoljno pouzdani da bi se na temelju njih donosile osobne, pravne ili financijske odluke te je potrebno posavjetovati se s odgovarajućim stručnjakom za specifičan savjet koji se odnosi konkretno na vašu situaciju.
 
MIPRO.NET Web Portal odnosno pružatelji njegovih usluga nigdje ne daju izjave o primjerenosti, pouzdanosti, dostupnosti, pravodobnosti ni točnosti podataka, software-a, proizvoda, usluga i s time povezanih grafičkih prikaza koje sadrži MIPRO.NET Web Portal za bilo koju svrhu. Koliko god pozitivni propisi to dopuštaju, svaki podatak, software, proizvod, usluga i s time povezani grafički prikazi pružaju se „u viđenom stanju“ bez ikakvog jamstva ili uvjeta. MIPRO.NET Web Portal odnosno njegovi pružatelji ovim se putem odriču svih jamstava i uvjeta u svezi s navedenim podacima, software-om, proizvodima, uslugama i s njima povezanim grafičkim prikazima, uključujući i sva podrazumijevajuća trgovačka jamstva odnosno uvjete glede utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, pravo vlasništva i nekršenje.
 
Koliko god to dopuštaju pozitivni propisi, ni u kojem slučaju MIPRO.NET Web Portal odnosno njegovi pružatelji ne mogu biti odgovorni ni za kakvu neposrednu, posrednu, kažnjivu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog izgubljene mogućnosti korištenja, izgubljenih podataka ili dobiti koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korištenjem ili radom MIPRO.NET Web Portala, sa kašnjenjem ili nemogućnošću korištenja MIPRO.NET Web Portala ili povezanih usluga, pružanjem ili nemogućnošću pružanja odnosno ni za kakav podatak, software, proizvode, usluge i s time povezane grafičke prikaze dobivene putem MIPRO.NET Web Portala ili na drugi način proizišle iz korištenja MIPRO.NET Web Portala, bilo da se ono temelji na ugovoru, prekršaju, nemaru, težoj odgovornosti ili nečem drugom, čak i ako je MIPRO.NET Web Portal ili bilo tko od njegovih pružatelja bio obavješten o mogućem nastanku štete. Ako niste zadovoljni s bilo kojim segmentom MIPRO.NET Web Portala ili s bilo kojim od uvjeta korištenja, vaše je jedino pravo da prekinete s korištenjem MIPRO.NET Web Portala.
 
ADRESA ZA VEZU: miproportal@hep.hr   
 
PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA
 
MIPRO.NET Web Portal zadržava pravo da vam prema vlastitoj procjeni u bilo kojem trenutku i bez najave prekine pristup MIPRO.NET Web Portalu i povezanim uslugama ili bilo kojem njihovom dijelu. Općenito uzevši, u najvećem zakonom dopuštenom opsegu ovaj ugovor podliježe zakonima Republike Hrvatske i vi ovim putem prihvaćate isključivu zakonsku i mjesnu nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj u svim sporovima koji proiziđu iz ili u svezi s korištenjem MIPRO.NET Web Portala. Korištenje MIPRO.NET Web Portala nije dopušteno unutar zakonskih nadležnosti koje ne priznaju sve odredbe ovih uvjeta, uključujući bez ograničenja i ovaj stavak. Ujedno ste suglasni da između vas i MIPRO.NET Web Portala ne postoji nikakav zajednički pothvat, partnerstvo, radni odnos ni agencijski odnos na temelju ovog ugovora niti korištenja MIPRO.NET Web Portala. Provođenje ovog ugovora od strane MIPRO.NET Web Portala podliježe postojećim zakonima i procesnom pravu i ništa iz ovog ugovora ne smanjuje pravo MIPRO.NET Web Portala da postupa u skladu sa zahtjevima vlasti, suda i primjene zakona koji se odnose na vaše korištenje MIPRO.NET Web Portala ili podataka koji se dostave ili prikupe na MIPRO.NET Web Portalu u svezi s tim korištenjem. Ako bilo koji dio ovog ugovora postane nevaljanim ili neprovedivim u skladu s pozitivnim propisima uključujući, između ostalog, naprijed spomenuto odricanje jamstva i ograničenje odgovornosti, tada će se za nevaljanu ili neprovedivu odredbu smatrati da je zamijenjena valjanom, provedivom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostale ugovorne odredbe ostaju na snazi. Ako ovim ugovorom nije predviđeno drukčije, ovaj ugovor predstavlja cjeloviti sporazum između korisnika i MIPRO.NET Web Portala i on zamjenjuje sva prethodna ili istodobna komuniciranja i prijedloge, bilo elektroničke, usmene ili pismene, razmjenjene između korisnika i MIPRO.NET Web Portala. Ispisana verzija ovog ugovora i svake napomene upućene elektroničkim putem prihvatljive su u sudskim i upravnim postupcima koji se temelje ili su povezani s ovim ugovorom u jednakom opsegu i pod jednakim uvjetima kao i druge poslovne isprave i zapisi koji su izvorno nastali i čuvaju se u ispisanom obliku.
 
 

NAPOMENE O AUTORSKOM PRAVU:


Za sve sadržaje MIPRO.NET Web Portala autorsko pravo (Copyright 2009) posjeduje MIPRO HU odnosno pružatelji njegovih usluga. Sva prava pridržana.