Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

inovativno promotivno partnerstvoUmjetnom inteligencijom prema EU višejezičnosti

Tehničko kosponzorstvo

 
MIPRO 2013 - 36. međunarodni skup

RT2 - Uloga istraživačke i edukativne infrastrukture u podizanju znanstvene produktivnosti i gospodarskog rasta

srijeda, 22.5.2013 15:30 - 17:30, Kongresna dvorana, Grand hotel Adriatic, Opatija

Misija i vizija:

Suvremena se znanstvena istraživanja i obrazovanje u području rješavanja kompleksnih problema u svim poljima znanosti oslanjaju na naprednu i složenu znanstvenu istraživačku infrastrukturu. U Europskom se istraživačkom prostoru  (ERA)  preko raznih strateških programa odvija sustavna integracija i izgradnja istraživačke infrastrukture. U tom se pogledu prepoznaje važnost nacionalnih strateških odrednica razvoja kako bi se osigurali optimalni uvjeti za kvalitetan i globalizirani znanstveni rad. Hrvatska se nalazi u izuzetno važnom trenutku dodatnog povezivanja s ERA-om i re-izgradnje znanstveno edukativne infrastrukture iz strukturnih fondova.

Okrugli stol želi iskazati stanje i potrebu usustavljenja EU programskih odrednica u razvoju nacionalne strategije za istraživačku infrastrukturu. Njime se želi potaknuti rasprava o akcijskim planovima ponajviše o EU programima te projektima koji će se financirati iz strukturnih i kohezijskih fondova.


Okrugli se stol tematski i informacijski oslanja na RIDE (Research and Education Infrastructure Dissemination Event) koji se održava u izložbenom prostoru.

Organizatori:

MIPRO u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta

Kontakt osoba:

Karolj Skala, skala@rudjer.irb.hr  (Institut Ruđer Bošković)

Moderator:

Karolj Skala (Institut Ruđer Bošković) 
 

Uvodničari:

15:30 Karolj Skala,  EU –HR  izazovi i šanse na polju istraživačke infrastrukture 

15:45 Urban Krajcar, Slovenian experiences regarding research infrastructure and use  of Structural funds

16:00 Hrvoje Meštrić, Strukturni fondovi EU: Mogućnosti razvoja znanstvene i tehnološke infrastukure 

Izlaganje RIDE sudionika:

16:05 Ivan Marić,  Project HR-ZOO (Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak)

16:10 Ivanka Jerić, Project O-ZIP (Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme)

16:15 Ivan Čipin,  Project SHARE (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe)

16:20 Andrija Petrovič,  Project Creativ::VA (Centar Kreativnih Industrija)

16:25 Miodrag Temerinac Project E2LP (Embedded Computer Engineering Learning Platform)

16:30 Rasprava

17:15 Zaključak

Zaključci i preporuke sa okruglog stola

Nakon izlaganja i rasprave donose se slijedeće:

Preporuke

1.         Pametna specijalizacija, jedino održivo je pametno „Green Growth”: - Eko-inovacije, kvaliteta života i  energetska učinkovitost  U tom pogledu znanstvena i gospodarska simbioza preko istraživačke infrastrukture  (RI)  je neminovna..

2.         Digitalna agenda: omogućuje da se znanje širi po cijelom području  spajajući  regije i discipline. Virtualna integracija Smart specijalizacije.

3.         Klasteri za regionalni razvoj i rast: inovativna poslovnost,  poslovna “ekologijakoja potiče sveobuhvatni rast i progres.

4.         Inovacijska poslovna okruženja za mala i srednja poduzeća: napredna poslovanja sa konkurentskim tvrtkama u inozemstvu i globalno u cjelini.

5.         Društvene inovacije: novi organizacijski oblici za pokretanje društvenih izazova, društvenih procesa i servisa.. Socio-ekonomska podrška naprednim ICT tehnologijama.

6.         Jači fokus na financijski inženjering: sveobuhvatni angažman pritoka novca za investicijske i razvojne aktivnosti. Strukturni i H2020 fondovi su katalizator i moderator a financijsku nadogradnju potrebno je  osigurati iz nacionalnih fondova, EU investicijske banke, gospodarske subjekte i privatni sektor. Uključivanje novih instrumenata i oblika garancije.

7.         Cijeloživotno učenje i usavršavanje  u istraživanju i inovacijama: podrška trokutu znanja i suradnje instituta  i fakulteta sa poduzećima posebno SME.

8.         Key Enabling Technologies: sustavni potencijal za strukturne promjene sa jakom integracijskom tendencijom na EU razini.

9.         Razvoj istraživačke  infrastrukture uključujući  centre izvrsnosti i centre  kompetencije, uz potporu ESFRI i ERIC,  sa širokom i intenzivnom difuzijom kvalitetnih i vodećih  rezultata istraživanja u EU .

10.      Kreativnost i industrija kulture: sveobuhvatna inovativnost  (inovacija  izvan tehnologije i izvan proizvodnje). Inovacija za progres u društvu i unapređenje načina i kvalitete  života.

11.      Javna nabava za poticanje tržišta: neupitna pravedna  konkurentnost i otvaranje novih inovativnih niša na tržištu.

12.      Spajanje FP7 i H2020  u simbiozi i sinergiji sa strukturnim investicijama,  podržavanje RI stvarajući poveznicu potrebama znanosti, industrije i društva u cjelini.

13.      Težnja da država, društvo i industrija budu dio RI kao korisnici i trajni održavatelji.

prof. dr. sc. Karolj Skala                                                                                       
Moderator OS

U Zagrebu, 27.5.2013.

 

 

 

Download
Trenutno nema datoteka za download
 
Novosti o događaju
Trenutno nema novosti
 
Suorganizatori - nasumično
Ekonomski fakultet RijekaTehničko veleučilište u ZagrebuHATZUNIPUT-HT Zagreb