Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

inovativno promotivno partnerstvoICT u pametnim i zelenim digitalnim ekosustavima

Suorganizatori, pokrovitelji ...
Svečano otvaranje
Plenarna predavanja i prezentacije
Okrugli stol
Radionice
SeminarI
Savjetovanja
Izložba
34. međunarodni skup MIPR0 2011 održat će se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Vlade  Republike Hrvatske Jadranke Kosor
Generalni sponzor:
Pokrovitelji:
Sponzori:
Organizatori, suorganizatori, medijski pokrovitelji:
Organizator:
  • MIPRO Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku
Suorganizatori:
Medijski pokrovitelji:
Međunarodni programski odbor:

Petar Biljanović (Croatia) - predsjednik, Alberto Abello Gamazo (Spain), Slavko Amon (Slovenia), Michael E. Auer (Austria), Mirta Baranović (Croatia), Ladjel Bellatreche (France), Nikola Bogunović (Croatia), Andrea Budin (Croatia), Željko Butković (Croatia), Željka Car (Croatia), Matjaž Colnarič (Slovenia), Alfredo Cuzzocrea (Italy), Marina Čičin-Šain (Croatia), Dragan Čišić (Croatia), Todd Eavis (Canada), Maurizio Ferrari (Italy), Bekim Fetaji (Macedonia), Liljana Gavrilovska (Macedonia), Matteo Golfarelli (Italy), Stjepan Golubić (Croatia), Francesco Gregoretti (Italy), Niko Guid (Slovenia), Yike Guo (United Kingdom), Jaak Henno (Estonia), Ladislav Hluchy (Slovakia), Vlasta Hudek (Croatia), Željko Hutinski (Croatia), Mile Ivanda (Croatia), Hannu Jaakkola (Finland), Robert Jones (Switzerland), Peter Kacsuk (Hungary), Aneta Karaivanova (Bulgaria), Miroslav Karasek (Czech Republic), Bernhard Katzy (Germany), Christian Kittl (Austria), Dragan Knežević (Croatia), Mladen Mauher (Croatia), Branko Mikac (Croatia), Veljko Milutinović (Serbia), Alexandru-Ioan Mincu (Slovenia), Vladimir Mrvoš (Croatia), Jadranko F. Novak (Croatia), Jesus Pardillo (Spain), Nikola Pavešić (Slovenia), Ivan Petrović (Croatia), Radivoje S. Popović (Switzerland), Slobodan Ribarić (Croatia), Karolj Skala (Croatia), Ivanka Sluganović (Croatia), Vanja Smokvina (Croatia), Ninoslav Stojadinović (Serbia), Aleksandar Szabo (Croatia), Laszlo Szirmay-Kalos (Hungary), Dina Šimunić (Croatia), Jadranka Šunde (Australia), Antonio Teixeira (Portugal), Ivana Turčić Prstačić (Croatia), A. Min Tjoa (Austria), Roman Trobec (Slovenia), Walter Ukovich (Italy), Mladen Varga (Croatia), Tibor Vámos (Hungary), Boris Vrdoljak (Croatia), Robert Wrembel (Poland), Baldomir Zajc (Slovenia)

Mjesto održavanja:

Opatija, često nazivana “jadranskom ljepoticom”, jedno je od najpopularnijih turističkih mjesta u Hrvatskoj s najdužom turističkom tradicijom na sjevero-istočnoj jadranskoj obali. Njezina ponuda uključuje dvadesetak hotela, velik broj restorana, te brojne sportske i rekreacijske sadržaje. Detaljnije informacije se mogu potražiti na www.opatija.hr i www.opatija-tourism.hr.

Važni datumi:

Prijava naslova i sažetaka: 10. siječanj 2011.
Dostava cijelog rada: 7. veljača 2011.
Obavijest o prihvatu rada: 7. ožujak 2011.

Kotizacija:
KOTIZACIJA
CIJENA U EUR-ima
Prije 9.5.2011.
Poslije 9.5.2011.
MEET ili GVS ili CTI ili CTS ili CIS ili CE ili DE ili ISS ili miproBIS ili GLGPS ili SP
200
220
Studenti (dodiplomski) te nastavnici osnovnih i srednjih škola 100 110
HEP + JEDNO SAVJETOVANJE
220
240
IRP + JEDNO SAVJETOVANJE
200
220
CCE 120 130

Članovi MIPRO HU i IEEE imaju popust od 20 eura.

Sudionici iz Hrvatske kotizaciju plaćaju u kunama (KN) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate na žiro račun MIPRO HU broj 2402006-1100139672 kod Erste Erste bank d.d. Rijeka s naznakom “ime i prezime osobe za koju se uplaćuje - MIPRO 2010”.

U kotizaciju su uračunati
- PDV 23% - porez na dodanu vrijednost
- zbornik radova prijavljenog savjetovanja/seminara (za kojega je uplaćena kotizacija)
- svečani program (plenarni rad) s koktelom u srijedu 25.05.11. u 19,00 sati (Grand hotel Adriatic)

 

Download
Trenutno nema datoteka za download
 
Novosti o događaju
Trenutno nema novosti
 
Suorganizatori - nasumično
HAKOMKončar Elektroindustrija ZagrebENT ZagrebA1 HrvatskaEkonomski fakultet Rijeka