Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

MIPROm do znanja i inovacija

Upute za autore
Dostava rada

Pozivaju se autori na slanje znanstvenih, stručnih i preglednih radove na engleskom ili hrvatskom jeziku. Mogu se poslati samo izvorni radovi koji dosad nisu objavljeni ili poslani drugdje na objavljivanje.

Radovi se dostavljaju elektroničkim putem (putem MIPRO portala) u pdf formatu i po želji u docx formatu. Neće se prihvatiti radovi dostavljeni elektroničkom poštom, faksom ili običnom poštom.

 

Oblikovanje rada

Autori trebaju pripremiti radove strogo prema predlošku dostupnom u nastavku.

Word predložak: kliknite za preuzimanje

  • Rad mora biti napisan u A4 formatu.
  • Posebnu pozornost obratite na margine stranice. Gornja i donja margina moraju biti 25 mm, a lijeva i desna margina 20 mm.
  • Rad ne smije sadržavati nikakve podatke unutar gornje ili donje margine (npr. ne smiju biti napisani brojevi stranica, obavijesti o autorskim pravima itd.).
  • Veličina rada ograničena je na 6 stranica.
     
Izrada PDF datoteke

Iz napisanih radova trebaju se izraditi PDF datoteke pomoću programa Adobe Acrobat Distiller ili pomoću nekog drugog programa.
 

Dostava konačne verzije rada

Konačna verzija rada treba uzeti u obzir sve povratne informacije dobivene od strane recenzenata.

U konačnoj verziji radovi trebaju sadržavati imena autora i njihove podatke kako je to prikazano u navedenom predlošku.

Obrazac za prijenos autorskih prava mora biti potpisan od strane svih autora redoslijedom pojavljivanja u radu te dostavljen Uredu MIPRO.

 

Prezentacija i objavljivanje

Svaki prihvaćeni rad treba prezentirati jedan od autora.

Prihvaćeni radovi objavit će se u zborniku radova s ISSN brojem.
Prezentirani radovi na engleskom bit će poslani za uključenje u digitalnu bazu IEEE Xplore.

Novosti
Trenutno nema novosti
 
Donatori
HATZUNIPUT-HT ZagrebHEP ZagrebSveučilište u Zagrebu