Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnershipArtificial Intelligence towards EU Multilingualism

Technical co-sponsorship

 
MIPRO 2023 - 46th Convention

SH2O - Smart Water for a Greener Future

Tuesday, 5/23/2023 10:00 AM - 1:00 PM, Camelia 1, Grand hotel Adriatic, Opatija

 Physical Event

Organizers:

MIPRO, UNIPU and Smart Aqua d.o.o.

Contact:

Dragan Sokolović, dragan@smartaqua.co (Smart Aqua d.o.o., Pula, Croatia)

Panelists:

Željko Turk (Udruga gradova RH), Jurica Kovač (Aqua Libera), Vojkan Gavrilović (GDi), Tihana Galinac Grbac (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Gordan Kožulj (Deloitte), Jevgenij Prpić (VIO Žrnovnica), Karlo Guštin (Ericsson Nikola Tesla)

About:

Ubrzani porast stanovništva urbanih centara, kao i njihov ubrzani gospodarski razvoj, povećani pritisak na urbanizaciju, izazovi zagađenja okoliša i već prisutni efekti klimatskih promjena, čimbenici su zbog kojih je sve teže osigurati i održati dovoljne količine pitke vode. 

Globalni ciljevi (Sustainable Development Goals – SDGs), a također i referentni dokumenti Europske komisije, određuju da je voda vrijedan prirodni resurs s kojim se mora upravljati na održiv način, a svi gubici ovog resursa trebaju uvijek biti minimizirani. 

Održivost je danas široko prepoznata kao jedan od glavnih pokretača buduće evolucije društva u cjelini. “Održivi razvoj” je prepoznat kao vodeći cilj budućeg razvoja i formuliran u obliku načela u Agendi održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030., nadovezujući se na prethodne strategije iz 1970-ih. To je jedna od ključnih prioritetnih zadaća u svim EU strategijama, a posebice u najnovijem „European Green Deal“, a time se odražava na različite sektore (proizvodnja, energetski sustavi, turizam, zdravstvo, poljoprivreda). Javna infrastruktura koja pruža usluge individualnim i industrijskim korisnicima trebala bi donijeti glavnu prednost održivim društvima. Sustavi upravljanja vodom su jedan od značajnih primjera u kojima koordinirano djelovanje može donijeti bitne koristi globalnim ciljevima održivosti.

Izazov stalnih, brzih  i nepredvidljivih promjena, kompleksnost procesa gdje su iskustva iz prošlosti sve manje primjenjiva za predviđanje budućih trendova, stvaraju novu paradigmu u kojoj vodni sektor treba tražiti nova rješenja, koja sve manje mogu biti široko primjenjiva, a često trebaju biti prilagođena potrebama pojedinog korisnika.

Brzi razvoj novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija omogućio je vodnoj industriji automatizaciju procesa i prikupljanje podataka kao nikada prije. Mogućnosti Interneta stvari (IoT), računalstvo u oblaku i analitika velikih podataka (BIG DATA) daju ogromnu mogućnost donošenja učinkovitijih i djelotvornijih odluka utemeljenih na znanosti.

Digitalizacija i digitalna transformacija predstavlja priliku za bolje rješavanje nekih hitnih pitanja s kojima se suočavaju komunalna poduzeća poput rasta sustava i njegove složenosti, povećanja broja korisnika u urbanim centrima, starenja infrastrukture, skorog umirovljenja velikog broja starijih djelatnika, optimizacija troškova poslovanja, nove regulative zaštite okoliša, itd. 

Međutim, kod Javnih Isporučitelja Vodne Usluge (JIVU) digitalizacija se različito shvaća jer su u različitim fazama razvoja i proširenja. Za one koji započinju put digitalizacije, početne koristi mogu se postići povećanjem učinkovitosti, ali to je samo početak promjene. Sve veća digitalna zrelost JIVU dovodi do poboljšanih kapaciteta za usvajanje inovativnije uporabe novih tehnologija, stvarajući mogućnosti za razvoj novih poslovnih modela, unapređenje učinkovitosti uz istovremenu optimizaciju iskorištenja infrastrukture, ljudskih i tehničkih potencijala i posebice smanjenje troškova.

Velika mogućnost razvoja tehnoloških inovacija, specifična znanja iz raznih industrija koja mogu biti primijenjena, postojanje velikog broja proizvođača proizvoda i opreme specijalizirane za rad u vodi, mogućnost otvaranja nove industrijske niše te posljedično i otvaranja novih visokokvalificiranih radnih mjesta; sve su to mogućnosti za razvoj gospodarstva u okviru zelene i digitalne tranzicije.

Goals:
  • povećanje svjesnosti sektora Informacijsko-Komunikacijsko-Elektroničkih Tehnologija (IKET) o potrebama za novim tehnologijama i uslugama u vodnom sektoru, te potrebi udruživanja oba sektora kao novog standarda razvoja društva
  • zvanični dokument (deklaracija, bijela knjiga) o ciljevima i smjernicama za daljnji razvoj udruživanja IKET i vodnog sektora
  • preporuke javnim isporučiteljima vodnih usluga za planiranje i provedbu ulaganja i projektnih inicijativa usmjerenih na uvođenje digitalnih rješenja u poslovanju, jačanju digitalnih vještina i prilagodbu organizacijskih praksi, a sve sa ciljem digitalne i zelene transformacije
  • identificirati ključna mjesta za diseminaciju paradigme i otvaranja mogućnosti suradnje kroz znanstvene konferencije na temu integracije IKET i vodnog sektora
  • osnivanje radnog tima za izradu dokumenta o jasnim ulogama pojedinih segmenata društva i potrebnim kompetencijama koje je potrebno razviti u društvu kako bi se uspješno provela digitalna transformacija u vodnom sektoru te time stvorili uvjeti za neometano funkcioniranje toliko vitalnog sektora za život 

The panel is in Croatian.

Free access.

 

 

Location:

Opatija, with its 170-year-old tourism tradition, is the leading seaside resort of the Eastern Adriatic and one of the most famous tourist destinations on the Mediterranean. With its aristocratic architecture and style, Opatija has been attracting artists, kings, politicians, scientists, sportsmen, as well as business people, bankers and managers for more than 170 years.

The tourist offer in Opatija includes a vast number of hotels, excellent restaurants, entertainment venues, art festivals, superb modern and classical music concerts, beaches and swimming pools – this city satisfies all wishes and demands.

Opatija, the Queen of the Adriatic, is also one of the most prominent congress cities in the Mediterranean, particularly important for its ICT conventions, one of which is MIPRO, which has been held in Opatija since 1979, and has attracted more than a thousand participants from over forty countries. These conventions promote Opatija as one of the most desirable technological, business, educational and scientific centers in South-eastern Europe and the European Union in general.


For more details, please visit www.opatija.hr and visitopatija.com.

Download
 
News about event
Currently there are no news
 
Patrons - random
ENT ZagrebA1 HrvatskaEkonomski fakultet RijekaTehničko veleučilište u ZagrebuHATZ