Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnershipArtificial Intelligence towards EU Multilingualism

Technical co-sponsorship

 

 Physical Event

Chairs:

Dubravko Sabolić, dubravko.sabolic@hops.hr (HOPS d.d., Zagreb), Hrvoje Pandžić, hrvoje.pandzic@fer.hr (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), Antun Andrić, antun.andric@hops.hr (HOPS d.d., Zagreb)

Scope:

Seminar je namijenjen prvenstveno polaznicima iz poduzeća i ustanova zahvaćenih procesima deregulacije sektora elektroenergetike odnosno zelene tranzicije energetskog sektora. Zelena tranzicija energetskog sustava uzrokuje rapidno ozelenjivanje proizvodnog dijela elektroenergetskog sustava te opću elektrifikaciju prometnog te ostalih sektora. Na djelu je ubrzana integracija europskih tržišta energije, što podrazumijeva i upravljanja zagušenjima te uravnoteženje sustava, sve s ciljem ubrzavanja tranzicije te efikasnijeg korištenja resursa. S druge strane, težnje ka ostvarivanju sustava s distribuiranom proizvodnjom i posljedično uvođenje novih sudionika na tržištima električne energije, gdje praktički svako kućanstvo može postati aktivan sudionik tržišta, umjesto da bude, kao do sad, samo pasivni potrošač, kao i poslovnih modela, stavlja sve sudionike u zelenoj tranziciji pa tako i operatore sustava pred velike izazove u razdoblju koje je pred nama. Posljedično, vezano na izazove, operatori sustava, akademska zajednica i industrijski partneri, pripremaju se za izazove budućnosti kroz razne istraživačko razvojne projekte. Na ovom seminaru prezentirat će se projekti iz okvira Horizon 2020:

  • FACROSS – „FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation“ s ciljem povećanja opteretivosti te bolje iskoristivosti prekograničnih kapaciteta s ciljem unaprjeđenja tržišta za unutardnevni i dan-unaprijed vremenski okvir
  • ATTEST – „Advanced Tools Towards cost-efficient dEcarbonization of future reliable power SysTems“ s ciljem istraživanja i demonstracije koordinacije prijenosnog i distribucijskog sustava u vidu zajedničkog planiranja i vođenja prijenosne i distribucijske mreže
  • e-CYBIS –  „Napredna platforma za analizu poslovnog sadržaja i datoteka u okviru Sigurnosno-operativnog centra HOPS-a“ je novi projekt HOPS-a koji je također sufinanciran sredstvima Europske unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility - CEF Facility). Cilj projekta je ojačati kibernetičku sigurnost HOPS-a, radi usklađenosti sa zahtjevima sigurnosti i izvješćivanja prema hrvatskom i zakonodavstvu EU-a, a glavnu srž projekta predstavlja definiranje preduvjeta za uspostavu Sigurnosno-operativnog centra HOPS-a
Program:
1000-1300 Projekt ATTEST

Dajana Vrbičić Tenđera (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb), Mirna Gržanić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)
Projekt FARCROSS

Ivan Ubrekić (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb)
Projekt E-CYBIS

Sanja Gržinić Poljanec, Marko Poljanec (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb)
 1300-1500 Pauza za ručak
1500-1800 Razvoj regulatornog okvira

Davorin Brkić (Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb)
Tržište pomoćnih usluga – presjek stanja s naglaskom na razvoj novih proizvoda i prekvalifikacijske postupke

Petra Bradarić, Petra Sagrestano Štambuk (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb)
Iskustva i perspektive agregatora na tržištima električne energije

Marko Lasić (KOER d.o.o., Zagreb)
Okrugli stol – kako ubrzati zelenu tranziciju s naglaskom na upravljanje potrošnjom/distribuiranom proizvodnjom/skladištima energije? Koje su prepreke za uključivanje više sudionika u tržišne mehanizme? – u sklopu projekta FLEXIGRID

Hrvoje Pandžić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), Davorin Brkić (Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb), Antun Andrić (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb), Ivan Periša (HEP-Operator distribucijskog sustava, Zagreb), Marko Lasić (KOER d.o.o., Zagreb)

  (Manje izmjene u redoslijedu predavanja i sastavu predavača su moguće). 

Jezik seminara je hrvatski.

Registration / Fees:
REGISTRATION / FEES
Price in EUR
EARLY BIRD
Up to 8 May 2023
REGULAR
From 9 May 2023
Members of MIPRO and IEEE 230
260
Others 250 280

Contact:

Dubravko Sabolić
HOPS d.o.o.
Kupska 4
10000 Zagreb, Croatia

Phone: +385 98 415 104
E-mail: dubravko.sabolic@hops.hr

Location:

Opatija is the leading seaside resort of the Eastern Adriatic and one of the most famous tourist destinations on the Mediterranean. With its aristocratic architecture and style, Opatija has been attracting artists, kings, politicians, scientists, sportsmen, as well as business people, bankers and managers for more than 170 years.

The tourist offer in Opatija includes a vast number of hotels, excellent restaurants, entertainment venues, art festivals, superb modern and classical music concerts, beaches and swimming pools – this city satisfies all wishes and demands.

Opatija, the Queen of the Adriatic, is also one of the most prominent congress cities in the Mediterranean, particularly important for its ICT conventions, one of which is MIPRO, which has been held in Opatija since 1979, and has attracted more than a thousand participants from over forty countries. These conventions promote Opatija as one of the most desirable technological, business, educational and scientific centers in South-eastern Europe and the European Union in general.


For more details, please visit www.opatija.hr and visitopatija.com.

Download
 
News about event
Currently there are no news
 
Patrons - random
Sveučilište u ZagrebuSveučilište u RijeciFER ZagrebPomorski fakultet RijekaTehnički fakultet Rijeka