Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnership
New: Application for workshops!

MIPRO 2018 - 41st International Convention

HEP - Information and Communication Technology in the Electric Power Sector

Monday, 5/21/2018 9:30 AM - 12:45 PM, Camelia 2, Grand hotel Adriatic, Opatija
Monday, 5/21/2018 3:30 PM - 7:00 PM, Camelia 2, Grand hotel Adriatic, Opatija

Osnovni podaci:
Voditelji:

Vitomir Komen (Croatia), Renato Ćućić (Croatia), Ivan Periša (Croatia)
 

Event program
Monday, 5/21/2018 9:30 AM - 12:45 PM,
Camelia 2, Grand hotel Adriatic, Opatija
1.Igor Kuzle (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)
Nova tehnološka rješenja i trendovi u elektroenergetskom sustavu 
2.Miro Antonijević, Hrvoje Keko, Stjepan Sučić, Marko Bago (Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb)
RtGO – Alat za digitalizaciju procesa održavanja elektroenergetskih postrojenja


Održavanje elektroenergetskih postrojenja temelji se na korištenju niza procedura koje se mogu prilagoditi suvremenim načelima rada i korištenju sveprisutnih mobilnih uređaja.
RtGO aplikacija temelji se na digitalizaciji radnih procedura i primjeni tehnologije proširene stvarnosti namijenjene olakšanom korištenju procesnih podatka u svakodnevnom održavanju.
U ovoj prezentaciji predstavljena je aplikacija RtGO te prva iskustva korištenja u održavanju vjetroelektrane Pometeno Brdo.
 

3.Josip Tošić (Siemens d.d., Zagreb)
Samoobnavljajuća distribucijska mreža


Operatori mreža suočeni su sa sve strožijim zahtjevima na kvalitetu opskrbe električnom energijom. Kvarovi u mreži su nepredvidljivi i potrebno ih je otkloniti u što kraćem vremenu primjenom naprednih tehnologija kao što je samoobnavljajuća mreža. Primjena ove tehnologije omogućava automatsku detekciju i izolaciju kvara, kao rekonfiguraciju mreže i ponovnu uspostavu napajanja.
 

4.Jure Šimundić, Ivan Javor (CS Computer Systems d.o.o., Zagreb)
Kibernetičke sigurnosne tehnologije i referentni okviri u elektroenergetskim sustavima


Prikazat će se presjek vodećih svjetskih i europskih referentnih okvira za uspostavu informacijskog sustava u  energetskom sektoru te će se objasniti potreba za njegovim uvođenjem. U nastavku će se potom pružiti pregled nekih naprednih i aktualnih tehnoloških rješenja propisanim spomenutim okvirima, a koja za cilj imaju podići razinu sigurnosne zaštite u procesnim okruženjima i suzbiti napredne kibernetičke napade. 

Monday, 5/21/2018 3:30 PM - 7:00 PM,
Camelia 2, Grand hotel Adriatic, Opatija
1.Marko Kvesić (ITeRATIO d.d., Zagreb)
Migracija sa SDH na MPLS-TP tehnologiju za potrebe vođenja EES-a


Paralelno s napretkom i razvojem tehnologija dolazi do migracije tradicionalnih protokola korištenih u svrhu vođenja EES-a na Ethernet bazirane protokole.  Elektroenergetski sustavi još dugi niz godina koristiti će SDH transportnu mrežu za prijenos podataka. Ethernet sučelja na upravljačkim jedinicama dovela su do toga da PDH sustavi polako izumiru, a sigurnosne politike sve se više definiraju na korisničkim i pristupnim uređajima.
Kako bi se zadržalo najbolje od tradicionalnih transmisijskih sustava (SDH/PDH), čije su glavne karakteristike uvijek raspoloživ promet, zaštita puteva i brzina prebacivanja prometa na redundantne veze (ispod 50ms), dolazi do potrebe za implementacijom MPLS-TP transportnog protokola.
MPLS-TP (Transport Profile) protokol je transmisijski protokol koji osigurava konekcijski orjentiran prijenos za paketske i TDM usluge te omogućuje povezivanje s postojećim SDH i IP mrežama u sustavu vođenja EES-a. Uvođenje MPLS-TP-a je tehnološki odgovor na najnovije trendove u procesnim mrežama i njegova implementacija u postojeći sustav za vođenje EES-a tek predstoji. 
 

2.Nikola Mataga (Micro-Link d.o.o., Zagreb)
Izbor odgovarajuće komunikacijske tehnologije za potrebe daljinskog upravljanja prekidačima


Kod planiranja implementacije za potrebe HEP ODS Elektra Koprivnica kao moguća rješenja razmatrane su komunikacijske tehnologije LTE, UHF, VHF te mikrovalne veze. Nužno je bilo izabrati visokopropusno podatkovno rješenje sa malom latencijom i optimalnom topologijom s obzirom geografska obilježja terena. Kao optimalno rješenje koje zadovoljava sve prethodno postavljene zahtjeve odabrane su nelicencirane mikrovalne veze, što se ujedno u praksi pokazalo i kao vrlo ekonomično rješenje, iz aspekta financijskiih ulaganja te vremena potrebnog za implementaciju. 

3.Goran S. Švenda (Schneider Electric DMS NS, Novi Sad, Srbija), Boris Njavro (Schneider Electric d.o.o., Zagreb)
Napredni sustav vođenja distribucije energije (ADMS) - iskustva


Razvojem informacijsko-komunikacijski tehnologija, promjenama na tržištu električne energije, a posebno na maloprodajnoj razini, odnosno razini distribucije električne energije, napredno vođenje mreže postaje jedan od neizostavnih alata u vođenju sustava.
Implementacija sustava za napredno vođenje distribucijske mreže (ADMS) složen je i zahtjevan proces te zahtjeva dobro planiranje i suradnju svih zainteresiranih strana.  Prezentacija će na nekoliko primjera iz svjetske prakse prikazati  potrebne korake za uspješnu implementaciju  ADMS-a i kako izbjeći eventualne probleme i prepreke.
 

4.Boris Golub (ADNET d.o.o. Zagreb), Ante Martinić (Elektrogen d.o.o., Zagreb)
Osiguranje rezerve regulacije upravljivom potrošnjom (eng. Demand Side Response - DSR)


U radu/prezentaciji bi se opisao koncept osiguranja rezerve radne snage tercijarne i sekundarne regulacije upravljivom potrošnjom. Opisali bi se temeljni principi osiguranja rezerve regulacije te zahtjevi koji se postavljaju od strane operatora prijenosnog i distribucijskog sustava. Također će se obraditi izazovi koji se postavljaju pred kupce koji u svom vlasništvu imaju jedinice s upravljivom potrošnjom koju mogu regulirati u zahtijevanom iznosu s ciljem uravnoteženja sustava. U konačnici bi se dao opis ICT sustava za podršku osiguranja rezerve regulacije upravljivom potrošnjom. 

 

 Prezentacija Končara u dvorani Camelia 2 u utorak 22.05. od 1030-1230 sastavni je dio programa seminara.
 

Sudionici seminara HEP mogu prisustvovati svim ostalim događajima skupa MIPRO.Prijava/Kotizacija:
PRIJAVA / KOTIZACIJE
CIJENA U EUR-ima
Prije 7.5.2018.
Poslije 7.5.2018.
Članovi MIPRO i IEEE 200
220
Ostali 220 240

Kontakt:
Vitomir Komen
HEP-ODS d.o.o.
Viktora Cara Emina 2
51000 Rijeka, Hrvatska

Tel.+385 51 204 001
E-mail: vitomir.komen@hep.hr

Mjesto održavanja:

Opatija, sa 170 godina dugom turističkom tradicijom, vodeće je ljetovalište na istočnoj strani Jadrana i jedno od najpoznatijih na Mediteranu. Ovaj grad aristokratske arhitekture i stila već 170 godina privlači svjetski poznate umjetnike, političare, kraljeve, znanstvenike, sportaše, ali i poslovne ljude, bankare, menadžere i sve kojima Opatija nudi svoje brojne sadržaje. 

Opatija svojim gostima nudi brojne komforne hotele, odlične restorane, zabavne sadržaje, umjetničke festivale, vrhunske koncerte ozbiljne i zabavne glazbe, uređene plaže i brojne bazene i sve što je potrebno za ugodan boravak gostiju različitih afiniteta. 

U novije doba Opatija je jedan od najpoznatijih kongresnih gradova na Mediteranu, posebno prepoznatljiva po međunarodnim ICT skupovima MIPRO koji se u njoj održavaju od 1979. godine i koji redovito okupljaju preko tisuću sudionika iz četrdesetak zemalja. Ovi skupovi Opatiju promoviraju u nezaobilazan tehnološki, poslovni, obrazovni i znanstveni centar jugoistočne Europe i Europske unije općenito.


Detaljnije informacije se mogu potražiti na www.opatija.hr i www.visitopatija.com.

 

Download
 
News about event
Currently there are no news
 
Patrons - random
FOI VaraždinIRB ZagrebHAKOMKončar Elektroindustrija ZagrebENT Zagreb