Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

MIPROm do znanja i inovacija

Pristup skupu slobodan je za sve zainteresirane uključujući đake i studente!

Glavni pokrovitelj:
Grad Rijeka

Supokrovitelj:
Primorsko-goranska županija


Dvanaesti po redu Dan Novih Tehnologija – DaNTe 2017 održat će se u srijedu 8.11.2017. u Gradskoj vijećnici u Rijeci, Korzo 16. DaNTe 2017 zajedno organiziraju Hrvatska udruga MIPRO i Grad Rijeka – Zavod za informatičku djelatnost.

Cilj skupa DaNTe je pokazati da i Republika Hrvatska može uspješno sudjelovati u svjetskoj tehnološkoj utakmici posebno ako politika stvori okvire i uvjete koji će stimulirati razvoj novih tehnologija koje nose gospodarski i ukupni društveni razvoj. 


Program događaja
srijeda, 8.11.2017 10:00 - 16:00,
Gradska vijećnica, Grad Rijeka
10,00 – 10,15 Uvodna riječ

     
VOJKO OBERSNEL, gradonačelnik
ŽELJKO JURIĆ, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost
JADRANKO NOVAK, potpredsjednik MIPRO-a

 
10,20 – 10,35 Primjena drona u ažuriranju stanja na GIS podlogama


Predavač: DANIJEL FRKA, Rijeka promet d.d.

SAŽETAK: U GIS sustavu Grada Rijeke koriste se orto-foto podloge koje se obnavljaju u dužim vremenskim razdobljima. Dinamika izgradnje prometnih, poslovnih, industrijskih  i stambenih objekata te gradske infrastrukture, uvjetuje da se stvarno stanje stalno mijenja, te orto-foto podloga vrlo brzo zastarijeva i više nije aktualna. Gradska tvrtka Rijeka promet u suradnji s tvrtkom Kvarnercad d.o.o. iz Rijeke primijenila je inovativan način trenutnog ažuriranja stanja orto-foto podloge i njeno usklađivanje sa situacijom na terenu, na način da se dronom snimljene okomite fotografije „zalijepe“ na postojeću orto-foto podlogu te putem GIS-a postaje dostupna svim zainteresiranim korisnicima.

 
10,40 – 10,55 LPWAN osnova za masovni Internet stvari (IoT)


Predavač: BRUNO CRNIČKI, IoT Net Adria d.o.o..

SAŽETAK: Raspoložive tehnologije i njihova usporedba. Doseg, kapaciteti, brzine, potrošnja energije, sigurnost, poslovni modeli pružatelja usluga IoT Net Adria – Sigfox mreža u Hrvatskoj. Primjeri uporabe i kako IoT mijenja načine poslovanja. Kada su LPWAN mreže najbolji izbor? Zašto bi Hrvatskoj IoT trebao biti zanimljiv?

 
11,00 – 11,15 Riječki pilot projekt – URBAN-INNO - kolaborativna platforma za građane


Predavač: DAMIR MEDVED, Ericsson Nikola Tesla d.d.

SAŽETAK: U sklopu Interreg CE projekta URBAN INNO, Grad Rijeka i Ericsson Nikola Tesla partnerski sudjeluju na razvoju kolaborativne platforme, koja će omogućiti participaciju građana u području korištenja gradskih infrastrukturnih objekata.  URBAN INNO – „Iskorištavanje inovativnog potencijala urbanih ekosistema” je projekt koji se bavi izazovom kako učiniti centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema.

 
11,20 – 11,35 Dashboard za komunalna poduzeća


Predavač: MIJO VEDRINA, IN2 d.o.o.

SAŽETAK: Komunalna poduzeća raspolažu velikom količinom podataka kako o klijentima tako i o materijalnim sredstvima. Skupovi podataka su vrlo heterogeni počevši od ERP-a, billinga, nadzorno upravljačkih do prostornih (GIS) sustava. Za takve sustave koji generiraju velike količine podataka klasične tehnologije nisu adekvatne i u tu svrhu se koriste Cloud, Big Data i Internet of Things tehnologije. Kako bi na osnovu tih podataka mogli doći do informacije i donositi poslovne odluke pomažu nam napredni analitički i vizualizacijski alati. Jedan takav primjer bit će prezentiran kroz interaktivni Dashboard na primjeru iz vodoopskrbe.

 
11,40 – 11,55 „Nepodnošljiva lakoća“ pristupanja e-Uslugama u GKR


Predavač: ANA RIBARIĆ, Gradska knjižnica Rijeka

SAŽETAK: Knjižnici su nove tehnologije važne zbog praksi koje pomoću njih razvija. Jedna od novih je podrška građanima za što bolje snalaženje u umreženom svijetu. Prezentirat ćemo kako u GKR promoviramo nove tehnologije te pomažemo građanima u korištenju Središnjeg državnog portala e-Građani, e-Usluga Grada Rijeke kao i drugih online usluga.

 
12,00 – 12,30 Pauza za kavu

 
12,30 – 12,45 Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije


Predavač: DADO JAKUPOVIĆ, Zavod za prostorno uređenje PGŽ

SAŽETAK: Zavod za prostorno uređenje PGŽ u skladu sa zakonskim obavezama upravlja Informacijskim sustavom prostornog uređenja (ISPU), pri čemu se podaci o prostorno-planskoj dokumentaciji vode u digitalnom obliku kako bi se učinkovito i brzo odgovorilo na zahtjeve investitora, vlasnika nekretnina i građana. Informacijski sustav je obujmom sadržaja i brojem dionika u njegovom održavanju po mnogočemu jedinstven te izrazito kompleksne naravi. Svakodnevno ga koristi veliki broj djelatnika PGŽ-a, a dio prostornih podataka je dostupan i građanima putem Web GIS preglednika..

 
12,50 – 13,05 Rijeka Zdravi Grad - Moderna tehnologija - izazov zdravog starenja?


Predavač: LOVORKA BILAJAC, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

SAŽETAK: Kontinuirani porast udjela starijeg stanovništva pred društvo stavlja nove izazove 21. stoljeća. Projekt Urban Health Centres Europe je EU projekt koji se provodi u 5 pilot gradova, a ciljana populacija su osobe starije životne dobi. Voditelj projekta je Erasmus MC Rotterdam, a hrvatski partneri su Medicinski fakultet u Rijeci, Grad Rijeka i Dom zdravlja PGŽ. S obzirom na problematiku uzimanja lijekova, zaboravljivost, nepravilno i neredovito uzimanje, u suradnji s Jadran Informatikom d.o.o. razvio se softver kojim se prati redovito uzimanje lijekova.

 
13,10 – 13,25 Erasmus+ projekti „Smart patient“, „Therapy2,0“ i „Posttraumatska prilagodba“ -ICT u promociji zdravlja i prevenciji bolesti


Predavači: MARINA LETICA CREPULJA i TANJA FRANČIŠKOVIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

SAŽETAK:
Erasmus+ projekti „Smart patient“, „Therapy2,0“ i „Posttraumatska prilagodba“ integriraju informacijsko-komunikacijske tehnologije u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka ostvaruju partnerstva s 12 ustanova iz EU u tri projekta u okviru Erasmus+ programa, KA 2 za integraciju IKT u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

 
13,30 – 13,45 VIRGA Loyalty / Hatch! - CRM – mobilni marketing i Loyalty program


Predavač: GORANA BARDAK, LogIN d.o.o.

SAŽETAK: Sustav je namijenjen prije svega poslovnim subjektima u području maloprodaje i uslužnog sektora. Modularnost omogućuje primjenu u turističkom sektoru i to kroz kreiranje destinacijske ponude gradova, općina, županija i države stvaranjem prepoznatljive ponude, pružanjem ciljane pogodnosti svim posjetiteljima, potičući istovremeno lokalne ponuđače. Korištenjem integrirane mobilne aplikacije sustav subjektima omogućava direktnu komunikaciju s kupcima i praćenje njihovih navika.

 
13,50 – 14,05 Novi trendovi u mobilnoj telefoniji


Predavač: KRUNOSLAV ĆOSIĆ

SAŽETAK: Povijesni pregled od prvog poziva s mobitelom 3. travnja 1973., klasičnih mobitela s tipkama i pametnih telefona pa do najnovijih aplikacija uz koje je život jednostavniji i trendova koji nam tek kucaju na vrata.

 
14,10 – 14,25 Konverzija podataka u novac


Predavač: PREDRAG MAX VRANIĆ, MAXY T & A

SAŽETAK: Umjetna inteligencija i strojno učenje u funkciji otkrivanja i eliminacije skrivenih tvornica troškova u javnom i privatnom sektoru. Najbolja svjetska praksa indicira uštede u rasponu od 5% - 15% u privatnom i od 10% - +25% u javnom sektoru. Ponuda usluga iz oblaka ne zahtijeva dodatne investicije u korisničku infrastrukturu i ljudske resurse IT struke. Plaća se prema intenzitetu korištenja.
Sustav je razvijen u Hrvatskoj, u gradu DaNTe-a, sufinanciran od Svjetske Banke i vladine agencije BICRO.
Na tržištu je dvije godine bez korisničke baze! Jesmo li još jednom krivo procijenili potrebe hrvatskog gospodarstva i javnog sektora?  ILI !?

 
14,30 – 15,00 Rasprava o temama predavanja


 Moderatori:  JADRANKO NOVAK i ŽELJKO JURIĆ
 

Rasprava o održanim predavanjima zamišljena je kao otvoreni razgovor i razmjena mišljenja sudionika o temama izlaganim tokom dana te o mjestu i ulozi novih tehnologija u kontekstu digitalnog društva.

 
15,00 Domjenak u restoranu “Pinki” na polukatu

 

 
 

Organizatori:
www.rijeka.hr Grad Rijeka

Održiv rast na temeljima društva znanja i novih tehnologija dugoročna je vizija razvoja Rijeke. Riječki projekti različitih dionika potvrda su izvrsnosti, posebno u području tehničkih i prirodnih znanosti te u području računarstva i informatike, s velikim mogućnostima daljnjeg razvoja temeljenog na suradnji gospodarskog, akademskog i javnog sektora. Inovativna primjena suvremenih tehnologija poboljšava kvalitetu javnih usluga, a gospodarstvu otvara široku lepezu poslovnih prilika.

Građani Rijeke predstavljaju najveću vrijednost sadašnjeg i budućeg razvoja našega grada. Gradska uprava sustavno financira viši standard informatičkog obrazovanja u osnovnim školama, stipendira učenike i studente, potiče programe cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanje za nova zanimanja te već više od 10 godina provodi informatičku edukaciju ciljanih skupina građana za korištenje informatičkih tehnologija. Pomoću informatičke tehnologije Grad Rijeka je u procese strateškog planiranja i odlučivanja uključio najširu javnost.

Na osnovu istraživanja GONG-a i Udruge gradova, koje je obuhvatilo sve gradove, općine i Županije u zemlji, 2009., 2012. i 2014. Rijeka je zbog otvorenosti i dostupnosti javnih informacija proglašena najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj. Također je pohvaljena i zbog suradnje s različitim dionicima pri oblikovanju javnih programa: Riječki program lokalnog partnerstva RPLP, Nagrada INpuls za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi.
 

Tel.: (051) 209-634
Faks: (051) 209-635
e-mail: zid@rijeka.hr
URL: http://www.rijeka.hr

www.mipro.hr MIPRO

MIPRO je hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku. MIPRO kao udruga je sinonim za visoke tehnologije te okuplja stručnjake i znanstvene radnike iz gospodarstva, znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova, obrazovanja, državne i lokalne uprave i samouprave, kao i skupne članove koji se pretežno bave informacijskom i komunikacijskom tehnologijom i njenim primjenama.

Misija MIPRO-a je razvoj, širenje i primjena informacijske i komunikacijske tehnologije, elektronike i mikroelektronike u gospodarstvu, znanosti, obrazovanju, društvenim djelatnostima te društvu u cijelosti. Tu misiju MIPRO ispunjava na više načina, a najvažniji je organiziranje tradicionalnog međunarodnog skupa MIPRO koji će 41. obljetnicu sljedeće godine obilježiti u Opatiji i koji se afirmirao kao jedan od najuglednijih skupova u ovom dijelu Europe.

Tel.: (051) 423-984
Faks: (051) 423-984
e-mail: mipro@mipro.hr
URL: http://www.mipro.hr

Mjesto održavanja

Povijesno središte Rijeke formiralo se kraj ušća rijeke Rječine u Jadransko more. Riječki Stari grad, smješten na desnoj obali Rječine predstavlja živo srce grada. Ispod njegovih se ulica nalaze vrijedne arheološke iskopine te splet starih tunela. Uz južni obod Staroga grada nalazi se poznato šetalište Korzo s Rivom. Krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća znatno je izgrađen Sušak, Brajda i drugi gradski predjeli.
Detaljne informacije se mogu potražiti na www.visitrijeka.hr.

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane!
Posebno pozivamo sveučilišne i veleučilišne nastavnike i studente, te zaposlenike u gospodarstvu i lokalnoj upravi i samoupravi.

Download
 
Novosti o događaju
Trenutno nema novosti
 
Suorganizatori
Pomorski fakultet RijekaTehnički fakultet RijekaFOI VaraždinIRB ZagrebHAKOM