Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnershipAbstract submission by: January 16, 2023

Pristup skupu slobodan je za sve zainteresirane!                   


Trinaesti skup  Dan Novih Tehnologija – DaNTe 2019 održat će se u četvrtak 7.11.2019. u Akvariju - Kongresnom centru Sveučilišta u Rijeci, Studentski centar Rijeka, Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka. DaNTe 2019 zajedno organiziraju Sveučilište u Rijeci i Hrvatska udruga MIPRO.

Cilj skupa DaNTe je pokazati da Republika Hrvatska može uspješno sudjelovati u svjetskoj tehnološkoj utakmici posebno ako politika stvori okvire i uvjete koji će stimulirati razvoj i primjenu novih tehnologija koje nose gospodarski i ukupni društveni razvoj.

Poziv za skup DaNTe 2019 upućen je gospodarstvu i gospodarskim asocijacijama, upravnim i javnim sustavima, znanosti i obrazovanju, te široj javnosti.


AGENDA
četvrtak, 7. studenog 2019. - 10:00-16:00

Otvaranje skupa
10:00-10:15

Uvodna riječ

 • prof.dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 • prof.dr.sc. Karolj Skala, predsjednik Međunarodnog programskog odbora MIPRO
 • prof.emerit.dr.sc. Vidoje Vujić, predsjednik HGK Županijske komore Rijeka
Megatrendovi i transformacijski procesi - Gospodarstvo 4.0/5.0 i Društvo 5.0

10:15-10:40

Digitalizacija gospodarskog i javnog sektora


Predavač:
prof.emerit.dr.sc. Vidoje Vujić (HGK Županijska komora Rijeka)


10:40-11:05

Megatrendovi i tehnološki obzori 2030-2050


Predavač:
prof.dr.sc. Mladen Mauher (Tehničko veleučilište u Zagrebu)


Sažetak: Predvidivi eksponencijalni rast društvenih izazova u obzorima 2030/2050. godine, uz interakcije razvoja tehnologije i društva, rezultira (r)evolutivnim promjenama. Prikazuju se ustanovljeni megatrendovi i projekcije tehnološkog i društvenog razvoja.

 

Transformacijski procesi usmjereni ostvarenju Sveučilišta 4.0/5.0
11:05-11:30

Digitalizacija sveučilišta


Predavač: prof.dr.sc. Senka Maćešić (Sveučilište u Rijeci)


Sažetak: Prikazuje se digitalizacija Sveučilišta u Rijeci, u rasponu od korištenja nacionalnih rješenja (HR-ZOO, ISVU, CroRIS) do razvoja vlastitih sveučilišnih sustava (ISVURI, IS za znanstvene potpore, intranet portal, portfelj djelatnika) te odgovori na razvojne izazove.

 

Digitalni dvojnici (Digital Twins) u medicini i zdravstvu. Umjetna inteligencija (Machine Learning, Deep Learning).
11:30-11:55

Primjena algoritama strojnog učenja u obradi medicinskih zapisa liječnika na hrvatskom jeziku


Predavač: prof.dr.sc. Miroslav Slamić (Tehničko veleučilište u Zagrebu)


Sažetak: Obrada prirodnog jezika (natural language processing – NLP) nestrukturiranih podataka u medicinskim zapisima liječnika u elektroničkim kartonima pacijenata rezultira značajnim informacijama koje pomažu u poboljšanju zdravstvene skrbi. Prikazat će se koraci i metode koje treba napraviti kako bi se algoritmi strojnog učenja mogli primijeniti i na velike količine elektroničkih zapisa u bazama podataka naših bolnica, a u svrhu automatizacije obrade nestrukturiranih zapisa i dobivanje kvalitetnih informacija o tijeku i rezultatima liječenja pacijenata po utvrđenim dijagnozama.

 

Egzogeni i endogeni pokretači digitalizacije gospodarstva i društva
11:55-12:20

Digitalizacija društva i gospodarstva


Predavači: prof.dr.sc. Mladen Mauher, dr.sc. Davor Salamon (Tehničko veleučilište u Zagrebu)


Sažetak: Disruptivni/reinvencijski procesi ubrzavaju nove industrijske, poslovne i društvene (r)evolucije - industrije 4.0, maloprodaje 4.0, logistike 4.0, pametnog doma, pametne mreže, pametne mobilnosti, upravljanja znanjem, medija itd., do industrije 5.0, društva 5.0.

 

12:30-13:30 Ručak

 

Prikaz novih koncepata, modela i primjena u područjima umrežavanja
13:35-14:00

Kognitivne računalno-komunikacijske mreže novih generacija: Duga - globalni distribuirani servis za novu industrijsku revoluciju


Predavač: prof.dr.sc. Karolj Skala (Institut Ruđer Bošković)


Sažetak: Umjetna inteligencija osim analognog grida (globalni energetski sustav) unapređuje inteligentan globalni informacijski sustav (www) i u začetku se javlja vizija prema globalnom servisnom sustavu (Smart Service System-SSS ili Duga). Pojam „Duga“ je nastao na temelju metafore Cloud-Fog-Dew servisne hijerarhije koja preko federacije Cloud servisa prerasta u Dugu i stvara sveobuhvatni globalni servisni sustav.

 

Prikaz hrvatskih ostvarenja u područjima:
Umjetna inteligencija u poslovnim procesima
14:00-14:25

Primjena AI tehnologija za povećanje produktivnosti korisničkoj podršci


Predavači: Slaven Mišak, Toni Vlaić (Bonsai d.o.o.)


Sažetak: Strojno učenje i chatboti mogu proširiti korisničku uslugu pomažući klijentima u rješavanju uobičajenih problema, koristeći back-end usluge poput CRM-a i ERP-a za pružanje relevantnih podataka i prenošenje korisnika agentu u slučaju da je rješenje složenije. Prikazuje se studija slučajeva i implementiranih komponenti.

 

Roboti i kolaborativni robotički sustavi
14:25-14:50

Primjena medicinske robotike i kolaborativnih sustava u radiokirurgiji


Predavač: Domagoj Kosmina (Radiochirurgia Zagreb)


Sažetak: Prikaz instanci IKT primjenjenih u sofisticiranim tehnologijama za izvođenje složenih radiokirurških zahvata.

 

Sigurnost na Internetu
14:50-15:15

Sigurnost na Internetu nekad i sad


Predavači: Mirta Dželalija, Željka Jurić (Asseco SEE d.o.o.)


Sažetak: Prikaz kako umjetna inteligencija poboljšava korisničko iskustvo u poslovnim procesima

 

Okrugli stol
15:15-16:00

Okrugli stol na temu tehnoloških izazova


Moderatori:

 • prof.dr.sc. Senka Maćešić
 • prof.dr.sc. Mladen Mauher

  

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane!
Posebno pozivamo sveučilišne i veleučilišne nastavnike i studente, te zaposlenike u gospodarstvu i lokalnoj upravi i samoupravi.

 

Koordinatori:
 • prof.dr.sc. Senka Maćešić, prorektorica za informatiku i organizaciju Sveučilišta u Rijeci
 • doc.dr.sc. Jonatan Lerga, predstojnik Zavoda za računarstvo Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • prof.dr.sc. Mladen Mauher, MIPRO lučonoša za digitalno gospodarstvo i digitalno društvo
 • prof.dr.sc. Karolj Skala, predsjednik Međunarodnog programskog odbora MIPRO
   
Pokrovitelj:
 
Organizatori:
 Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine, a danas je ono suvremeno europsko sveučilište i centar izvrsnosti unutar regije i šire. S ukupno 11 fakulteta i 4 odjela ovo istraživačko i znanstveno-obrazovno sveučilište odgovorno je za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada Rijeke i regije.
Osigurava sustav obrazovanja i učenja u kojem se studenti nalaze u centru pažnje, zbog čega se sustav nastave i učenja kontinuirano nastoji unaprijediti, te nastoji biti socijalno osjetljivo i prilagođeno potrebama svih članova zajednice.
Stvara zajednicu čija je temeljna vrijednost povezanost studenata, profesora i ostalih zaposlenika. Samo takvo sveučilište može biti inovativno, kreativno, izvrsno, a istodobno solidarno i sigurno.

Tel.: (051) 406-500
Faks: (051) 406-588
e-mail: ured@uniri.hr
URL: https://uniri.hr/
 

www.mipro.hr MIPRO

MIPRO je hrvatska udruga za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju. MIPRO kao udruga je sinonim za visoke tehnologije te okuplja stručnjake i znanstvene radnike iz gospodarstva, znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova, obrazovanja, državne i regionalne uprave i samouprave te javnih sustava, kao i skupne članove koji se pretežno bave informacijskom, komunikacijskom i elektroničkom tehnologijom i njenim primjenama.
Misija MIPRO-a je razvoj, širenje i primjena informacijske, komunikacijske i elektroničke tehnologije u gospodarstvu, znanosti, obrazovanju, te društvenim i javnim djelatnostima.

Tel.: (051) 423-984
Faks: (051) 423-984
e-mail: mipro@mipro.hr
URL: http://www.mipro.hr

 

Download
 
News about event
Currently there are no news
 
Patrons - random
IRB ZagrebHAKOMKončar Elektroindustrija ZagrebENT ZagrebA1 Hrvatska