Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnershipAbstract submission deadline: Monday, December 11, 2023

Physical Event

Basic information:

Chairs:

Vitomir Komen (Croatia), Renato Ćućić (Croatia), Ivan Periša (Croatia)

Program:
10.00 ‐ 10.30

Napredne metode planiranja razvoja distribucijske mreže
Josip Vasilj (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split)
 

10.30 ‐ 11.00

Algoritmi i rješenja za napredne distribucijske mreže
Tomislav Capuder (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)
 

11.00 ‐ 11.30

Modeliranje i optimiranje rada elektroenergetskog sustava
Boris Golub (ADNET d.o.o., Zagreb), Matko Mesar (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), Ante Previšić (Elektrogen d.o.o., Zagreb), Boris Muha (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)
 

11.30 ‐ 12.00

Razvoj podatkovnog jezera za napredne mreže
Goran Jurišić (Grid One d.o.o., Zagreb)
 

12.00 ‐ 12.30

Podaci kao digitalna okosnica operatora mreže u energetskoj tranziciji
Hrvoje Keko (Končar Digital d.o.o., Zagreb)
 

12.30 ‐ 13.30

Pauza
 

13.30 ‐ 14.00

OT i procesne mreže temelj su stabilnosti gospodarstva i zelene tranzicije
Marko Gulan (Schneider Electric SEE)
 

14.00 ‐ 14.30

Tko, zašto i kako može napasti operatore ključnih usluga
Stjepan Groš (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)
 

14.30 ‐ 15.00

Kombiniranje stvarnog i digitalnog svijeta
Dario Markić (Siemens d.d., Zagreb)
 

15.00 ‐ 15.30

Iskustvo s terena: Gdje su energetske zajednice u Hrvatskoj?
Goran Čačić (Zelena energetska zadruga)
  
Napredne metode planiranja razvoja distribucijske mreže

Donošenje odluka u neizvjesnim okolnostima sveprisutan je problem gotovo svake discipline. Zbog toga, matematički okvir za ovaj proces predmet je konstantnog istraživanja. Recentna unaprjeđenja potpomognuta umjetnom inteligencijom otvaraju nove mogućnosti u tradicionalnim problemima elektroenergetskog sustava. Posebno područje primjene je i razvoj distribucijskih mreža koji je zbog integracije obnovljivih izvora energije i električnih vozila postao jedan od najsloženijih problema. Kroz ovo predavanje dan je osvrt na klasične i moderne pristupe problemu razvoja distribucijskih mreža te kako isti mogu biti primijenjeni na problem razvoja distribucijske mreže u Hrvatskoj.


Algoritmi i rješenja za napredne distribucijske mreže

Promjena koncepta centralizirane proizvodnje u decentraliziranu i osvještavanjem krajnjih korisnika o mogućnostima koje su im na raspolaganju za aktivno sudjelovanje u radu elektroenergetskog sustava sa sobom povlači i potrebu za većom dogledljivosti (veći broj mjernih mjesta) mreže, čime se stvaranu veće količine podataka nego su bile dostupne u tradicionalnim distribucijskim mrežama. Ove podatke moguće je, a i potrebno, optimalno iskoristiti i razviti ili nadograditi postojeće alate i rješenja za aktivno vođenje i planiranje distribucijske mreže. Ovaj izazovan zadatak nosi brojna pitanja kao što su: koji podatci su nužni, koji nedostaju, kakva mora biti kvaliteta podataka za razvoj/nadogradnju rješenja, koja su rješenja potrebna i što donose, koji su izazovi više „izvora istine“ itd. Kroz predavanje će biti analizirana navedena pitanja te prezentirana neka rješenja koja su razvijena kroz više EU i nacionalnih projekata u suradnji FER-a i HEP ODS.


Modeliranje i optimiranje rada elektroenergetskog sustava

U okviru rada opisat će se nove funkcionalnosti sustava za nadzor i optimiranje rada EES-a nastale kao posljedica razvoja tehnologije, ali i novih potreba operatera sustava u pogledu integracije OIE, skladišta, usluga fleksibilnosti i tržišta električnom energijom. Nove funkcije uključuju primjenu strojnog učenja za prognozu proizvodnje obnovljivih izvora energije, opterećenja i gubitaka, zatim implementaciju novog OpenADR standarda za upravljanje jedinicama OIE, te primjenu naprednih matematičkih algoritama optimiranja.


Razvoj podatkovnog jezera za napredne mreže

S porastom broja obnovljivih izvora energije i aktivnih korisnika, sve je izraženija potreba za nadzorom distribucijskog sustava na dubini mreže i lokalnom optimizacijom proizvodnje i potrošnje električne energije u svrhu sveobuhvatnog upravljanja distribucijskom mrežom. Nedostatak mjernih podataka u gotovo stvarnom vremenu na razini sekundarne distribucije predstavlja jednu od osnovnih tehničkih prepreka u digitalizaciji distribucijskog sustava. Kao odgovor na navedene izazove, razvijen je uređaj za akviziciju podataka s naprednih brojila, kao i pripadno programsko sučelje. Na prezentaciji će biti predstavljeno razvijeno rješenje, kao i tehničke mogućnosti naprednih brojila. Nadalje, bit će prezentiran status pilot projekta za pristup bežičnoj mreži s izlazom na vanjski internet, te će biti dan pregled mogućnosti razvijenog skladišta podataka i implementiranog sučelja za razmjenu podataka.

Na temelju prikupljenih podataka s pilot projekta, bit će prezentirane buduće razvojne aktivnosti, poput regulacije napona na dubini mreže, klasifikacije potrošača, detekcije anomalija, itd.


Podaci kao digitalna okosnica operatora mreže u energetskoj tranziciji

Energetska tranzicija značajno mijenja paradigme ponašanja operatora sustava: kao odraz dinamičnijih distribuiranih sustava kojima upravljaju i njihovi poslovni procesi i odlučivanje postaju sve agilniji. Za potporu odlučivanju tako postaju potrebni sve ažurniji podaci iz relevantnih izvora istine. Mreže bogate distribuiranim izvorima i drugim upravljivim resursima donose izazov održivog gospodarenja i upravljanja podacima. Više izvora istine moraju se moći sklopiti u cjelovito ali i o poslovnom kontekstu ovisno „podatkovno stanje sustava“. Tih stanja istovremeno postoji više i ona su snažno ovisna o poslovnom kontekstu: investicijsko planiranje zahtijeva, drugačiji skup podataka od operativnog vođenja sustava. Končar Digital razvija rješenje za semantički konzistentnu integraciju podataka iz više parcijalnih izvora istine, dajući čvrstu i održivu podlogu operatoru mreže. Energetskom tranzicijom operator mreže postaje i digitalna okosnica i izvor relevantnih i ažurnih podataka o mreži kojom upravlja. U prezentaciji će biti ilustrirani dosadašnji primjeri uporabe ovoga rješenja u kontekstu pilot projekta i istraživačkog projekta ATTEST iz programa Obzor 2020.


OT i procesne mreže temelj su stabilnosti gospodarstva i zelene tranzicije

Digitalna transformacija ili digitalna i zelena tranzicija nemoguća je bez tehnologije. No snažnim fokusom samo na tehnologiju, odnosno IT gubi se potpuni smisao digitalne tranzicije. OT i procesne mreže temelj su digitalne transformacije gospodarstva i društva. Dok je IT usmjeren prvenstveno ka cjelovitosti i povjerljivosti podataka, OT je pak usmjeren ka dostupnosti jer i najmanji prekidi u radu OT-ja u pravilu imaju dalekosežne posljedice. Kako bismo trebali promatrati OT i na koji način OT i IT mogu konvergirati, te koji nas sve izazovi očekuju na ovom putu digitalne i zelene tranzicije? Što nam propisuje NIS 2 regulativa i gdje se susreću regulativa i industrijski standard IEC62443?


Tko, zašto i kako može napasti operatore ključnih usluga

Jedan od temeljnih postulata u vojnim znanostima je da je za efikasnu obranu jako bitno poznavati i sebe napadača. Navedeni postulat vrijedi i u kibernetičkom prostoru. Cilj ovog izlaganja je upoznati inženjere koji održavaju upravljačke sustave o izvorima prijetnje koje mogu očekivati kako bi se bolje pripremili na potencijalni napad. Ideja je da ne može bilo tko napasti procesni sustav već da to mogu samo APT-ovi koji su geopolitički motivirani. Temeljem tog rezultata moguća je onda bolja procjena rizika, a u slučaju incidenta efikasniji odgovor na incident - ukratko, obrana je efektivnija i efikasnija.


Kombiniranje stvarnog i digitalnog svijeta

Suvremeni uređaji koji se koriste u objektima elektroenergetskog sustava služe za nadzor, upravljanje, prikupljanje i obradu podataka, zaštitu i automatizaciju postrojenja. Ogromnu količinu podataka koju dobivamo iz navedenih uređaja je potrebno maksimalno iskoristiti tako da tvore obrađene informacije koje potom efikasnije koristimo u daljnjim obradama i analizama. Teme koje će se obrađivati: alati i aplikacije za praćenje stanja SN i VN opreme u transformatorskim stanicama, alati za upravljanje imovinom i kibernetičkom sigurnosti na razini trafostanice/postrojenja, digitalni blizanac.


Iskustvo s terena: Gdje su energetske zajednice u Hrvatskoj?

Na predavanju će se predstaviti iskustva Zelene energetske zadruge iz nekoliko pilot projekata i poslovnih modela koji se razvijaju za energetske zajednice.

Registration / Fees:
REGISTRATION / FEES
Price in EUR
EARLY BIRD
Up to 8 May 2023
REGULAR
From 9 May 2023
Members of MIPRO and IEEE 250
280
Others 270 300


Contact:

Vitomir Komen
HEP-ODS Ltd.
Viktora Cara Emina 2
HR-51000 Rijeka, Croatia

Phone: +385 51 204 001
E-mail: vitomir.komen@hep.hr  


Location:

Opatija is the leading seaside resort of the Eastern Adriatic and one of the most famous tourist destinations on the Mediterranean. With its aristocratic architecture and style, Opatija has been attracting artists, kings, politicians, scientists, sportsmen, as well as business people, bankers and managers for more than 170 years.

The tourist offer in Opatija includes a vast number of hotels, excellent restaurants, entertainment venues, art festivals, superb modern and classical music concerts, beaches and swimming pools – this city satisfies all wishes and demands.

Opatija, the Queen of the Adriatic, is also one of the most prominent congress cities in the Mediterranean, particularly important for its ICT conventions, one of which is MIPRO, which has been held in Opatija since 1979, and has attracted more than a thousand participants from over forty countries. These conventions promote Opatija as one of the most desirable technological, business, educational and scientific centers in South-eastern Europe and the European Union in general.


For more details, please visit www.opatija.hr and visitopatija.com.

 

Download
 
News about event
Currently there are no news
 
Patrons - random
Sveučilište u RijeciFER ZagrebPomorski fakultet RijekaTehnički fakultet RijekaFOI Varaždin