Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnershipICT for a Smart and Green Present and Future

MIPRO 2022 - 45th Jubilee International Convention

HEP - Information and Communication Technology in the Electric Power Sector

Tuesday, 5/24/2022 10:00 AM - 12:30 PM, Camelia 2, Grand hotel Adriatic, Opatija
Tuesday, 5/24/2022 1:00 PM - 3:00 PM, Camelia 2, Grand hotel Adriatic, Opatija

Osnovni podaci:

Voditelji:

Vitomir Komen (Croatia), Renato Ćućić (Croatia), Ivan Periša (Croatia)

Program:
10.00 ‐ 10.30

Primjenjivost tehnika strojnog učenja u naprednim distribucijskim mrežama
Tomislav Capuder (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)

10.30 ‐ 10.50

Uloga energetskih zajednica u upravljanju potrošnjom
Goran Čačić (Zelena energetska zadruga, Zagreb)
 

10.50 ‐ 11.30

P2P trgovanje električnom energijom u vremenima (ne)sigurne opskrbe
Marko Vukobratović (Base58 d.o.o., Osijek)
 

11.30 ‐ 12.00

CRONECT ‐ najveća DMR Tier III mreža u Europi
Adam Alićajić (Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb)
 

12.00 ‐ 12.30

Put prema zdravijim i klimatski neutralnim destinacijama
Vedran Kirinčić (Tehnički fakultet, Rijeka)
 

 

Pauza
 

13.00 ‐ 13.30

Optimalan ekosustav za nadzor potrošnje energenata putem mobilne infrastrukture Hrvatskog telekoma
Tomislav Sladonja (Hrvatski telekom d.d., Zagreb)
 

13.30 ‐ 14.00

IoT platforma HEP‐Telekomunikacija kao servis za prihvat, obradu i dostavu udaljenih podataka
Marko Mužar (HEP Telekomunikacije d.o.o. Zagreb)
 

14.00 ‐ 14.30

Procjene i auditi kibernetičke sigurnosti industrijskih kontrolnih sustava
Mario Blažević (Diverto d.o.o., Zagreb)
 

14.30 ‐ 15.00

Končar Digital ‐ Projekt Praetorian ‐ zaštita kritične infrastrukture od naprednih povezanih kibernetičkih i fizičkih prijetnji
Tamara Hadjina (Končar Digital d.o.o., Zagreb)
  
Primjenjivost tehnika strojnog učenja u naprednim distribucijskim mrežama

Kroz predavanje će ukratko biti prezentirane mogućnosti primjene metoda strojnog učenja u distribucijskim mrežama. Uz teorijski uvod i diskusiju, biti će prikazana primjena, razvijeni modeli i rezultati na konkretnim izazovima s kojima se susreće HEP ODS. Navedena rješenja razvijena su kroz više međunarodnih projekata na kojima kao partneri sudjeluju HEP ODS i FER. U konačnici bit će prezentirane i mogućnosti daljnjeg razvoja, odnosno potencijali u kontekstu očekivanog razvoja naprednih elektroenergetskih sustava.


Uloga energetskih zajednica u upravljanju potrošnjom

Tradicionalni elektroenergetski sustavi proizvode energiju iz fosilnih goriva (ugljen, nafta, plin) koji su dostupni neovisno o dobu dana pa se proizvodnjom može upravljati i prilagoditi ju potrebama i navikama potrošača, odnosno u tom slučaju proizvodnja prati potrošnju. Trenutno smo u procesu ubrzanog prelaska s korištenja fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, prvenstveno Sunčevu energiju i energiju vjetra, što znači da ćemo energiju dobivati iz izvora s kojima ne možemo upravljati jer ne možemo “paliti i gasiti” vjetar i Sunce. Stoga ćemo trebati naše potrebe i navike za energijom prilagoditi prema trenutnim prirodnim uvjetima, odnosno potrošnja će trebati pratiti proizvodnju. U ovom novom okruženju građani i energetske zajednice će imati značajnu ulogu.


P2P trgovanje električnom energijom u vremenima (ne)sigurne opskrbe

Kroz izlaganje se nastoje prikazati temelji paradigme trgovanja električnom energijom na razini omrežja i međusobno povezanih mikromreža u okolnostima volatilnog tržišta i nepredvidljive opskrbe električnom energijom. Prikazima ključnih tehnologija pokušat će se približiti globalno dostupni primjeri dobre prakse i demistificirati trendovi razvoja decentralizirane i demokratske elektroenergetike.


CRONECT ‐ najveća DMR Tier III mreža u Europi

Predstavljanje CRONECT mreže sa naglaskom na sigurnosni aspekt PMR komunikacija i komunikacija u kritičnim situacijama vezano za primjenu istih u vođenju elektroenergetskog sustava i u sustavima upravljanja. U prezentaciji će se predstaviti korištena DMR Tier III trunking usluga sa svim prednostima i mogućnostima koje ova tehnologija pruža te sa nedostacima i prijedlozima kako iste nadomjestiti. Predstaviti će se robusnost i sigurnost sustava govornih i podatkovnih komunikacija kroz nekoliko slojeva koje uključuju korištenje frekvencijskog spektra, programiranje i korištenje radijskih terminala, kripto zaštitu prenesenih informacija, načine povezivanja baznih postaja te upravljanje i nadzor komunikacijskog sustava sa sustavima redundancije a sve kroz prizmu primjene „zelenih tehnologija“ i manju potrošnju električne energije. Predstaviti će se mogućnosti korištenja CRONECT usluga kroz zahtjeve krajnjih korisnika uz prikaze konkretnih rješenja primijenjenih u svakodnevnom korištenju za potrebe HEP-a.


Put prema zdravijim i klimatski neutralnim destinacijama

Kako bi se postigao put prema zdravijim i klimatski neutralnim destinacijama u prometnom sektoru, potrebno je provesti niz mjera i aktivnosti, a koji će rezultirati ostvarenjem specifičnih ciljeva, koji doprinose općem cilju:

 • racionalizacija resursa u prometu
 • povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisije CO2
 • povećanje udjela OIE u prometu
 • poticanje mutimodalnosti
 • aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva i posjetiteljaOptimalan ekosustav za nadzor potrošnje energenata putem mobilne infrastrukture Hrvatskog telekoma

Predstavljanje i opis cjelokupnog ekosustava za udaljeno praćenje i kontrolu energenata. Dizajn sustava osigurava visoku razinu stabilnosti ali i sigurnosti cjelokupne komunikacije, uključujući kibernetičku sigurnost koja postaje sve značajnija tema. Istodobno omogućuje visoku razinu prilagodljivosti potrebama naših korisnika, sa optimalnim „tailor made“ setom funkcionalnosti. Osim sada već standardne GSM komunikacije sustav podržava i komunikaciju temeljenu na LPWA (low power, whide area) mrežnoj komunikaciji pri čemu je HT pružatelj usluge na NB-IoT licenciranom spektru.

Ekosustav se sastoji od:

 • komunikacijskih modula koji se vežu na brojila
 • komunikacijske mreže
 • IoT komunikacijske platforme položene uz core HT mrežu koja vrši kontrolu i upravljanje komunikacije uređaja pri čemu podržava razne komunikacijske protokole i mrežne tehnologije (standardne i nestandardne)
 • Aplikacijske, upravljačko nadzorne platformeIoT platforma HEP‐Telekomunikacija kao servis za prihvat, obradu i dostavu udaljenih podataka

IoT platforma HEP-Telekomunikacija je cjelovit sustav za pružanje usluge prikupljanja velike količine podataka u kratkom vremenu, analize i obrade dobivenih podataka i dostave podataka prema korisničkim sustavima najčešće aplikacijama. Usluga podržava većinu trenutno standardiziranih komunikacijskih sustava i protokola kako bi se osiguralo prikupljanje udaljenih podataka sa izvora neovisno o proizvođaču ili vrsti komunikacije. Moguće su jednostavne dogradnje i funkcionalna proširenja proizvodnjom vlastitih aplikacija, a infrastruktura podržava širenje kako u broju poruka u jedinici vremena tako i u količini obrade podataka, odnosno moguće ju je skalirati bez velikih intervencija automatski.

Glavne karakteristike platforme su:

 • fleksibilna okolina koja omogućuje prihvat velikih količina podataka u kratkom vremenu (skalabilnost)
 • multi-tenant okolina omogućuje korisniku samoorganiziranje mreže podpartnera i krajnjih korisnika
 • modularno korisničko sučelje prilagođeno poslovnom procesu
 • prihvat podataka iz svih rješenja implementiranih kod korisnika (visoka kompatibilnost), neovisno o komunikacijskom protokolu ili tehnologiji transporta podataka
 • izvoz podataka (izvještaji) prema traženim parametrima
 • visoki stupanj sigurnosti u transportu i pohrani podatakaProcjene i auditi kibernetičke sigurnosti industrijskih kontrolnih sustava

Predavanje će dati kratak opis potrebe za osiguranjem kibernetičke sigurnosti, specifičnostima industrijskih procesnih sustava i pristupu njihovog osiguravanja. Obraditi će se razlozi provedbe procjena, identificirati će se najčešće upotrebljavani okviri i kriteriji provedbe procjene, te će se detaljnije obraditi pristup sukladno IEC 62443 standardu kroz određivanje sigurnosnih razina i primjene zaštitnih mjera pristupa sustavu, njegove upotrebe, ograničenja podatkovnih tokova, zaštiti integriteta i povjerljivosti, upravljanje (incidentnim) događajima i osiguranja raspoloživosti sustava.


Končar Digital ‐ Projekt Praetorian ‐ zaštita kritične infrastrukture od naprednih povezanih kibernetičkih i fizičkih prijetnji

Kibernetički napadi na upravljačke sustave u kritičnoj infrastrukturi u sve većem su fokusu kako operatera kritične infrastrukture tako i europskih i nacionalnih zakonskih regulativa. Među kritičnom infrastrukturom posebno se ističe važnost zaštite svih aktera u elektroenergetskom sustavu. Učestalost napada na elektroenergetski sustav u kontinuiranom je porastu zadnjih 10 godina. Končar - Digital kroz tri istraživačka projekta pronalazi načine kako u upravljačke sustave ugraditi sigurnosne mehanizme koji će ih učiniti otpornijima na kibernetičke napade.
 

Kontakt:

Vitomir Komen
HEP-ODS d.o.o.
Viktora Cara Emina 2
51000 Rijeka, Hrvatska

Tel. +385 51 204 001
E-mail: vitomir.komen@hep.hr

Mjesto održavanja:

Opatija je vodeće ljetovalište na istočnoj strani Jadrana i jedno od najpoznatijih na Mediteranu. Ovaj grad aristokratske arhitekture i stila već više od 170 godina privlači svjetski poznate umjetnike, političare, kraljeve, znanstvenike, sportaše, ali i poslovne ljude, bankare, menadžere i sve kojima Opatija nudi svoje brojne sadržaje. 

Opatija svojim gostima nudi brojne komforne hotele, odlične restorane, zabavne sadržaje, umjetničke festivale, vrhunske koncerte ozbiljne i zabavne glazbe, uređene plaže i brojne bazene i sve što je potrebno za ugodan boravak gostiju različitih afiniteta. 

U novije doba Opatija je jedan od najpoznatijih kongresnih gradova na Mediteranu, posebno prepoznatljiva po međunarodnim ICT skupovima MIPRO koji se u njoj održavaju od 1979. godine i koji redovito okupljaju preko tisuću sudionika iz četrdesetak zemalja. Ovi skupovi Opatiju promoviraju u nezaobilazan tehnološki, poslovni, obrazovni i znanstveni centar jugoistočne Europe i Europske unije općenito.


Detaljnije informacije se mogu potražiti na www.opatija.hr i www.visitopatija.com.

Download
 
News about event
Currently there are no news
 
Patrons - random
Končar Elektroindustrija ZagrebENT ZagrebA1 HrvatskaEkonomski fakultet RijekaIEEE Croatia Section