Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

innovative promotional partnership
ROBOTICS - future of technology world

 

 

 


 


 • Abstract submission:
  Friday, 29 November 2019
  Friday, 13 December 2019
 • Full paper submission:
  Monday, 27 January 2020
 • Acceptance notification:
  Monday, 16 March 2020

 

Download
 

 

 

EVENTSNEWSPRESS
MIPRO 2019: Kako poučavati matematiku u inženjerskom kontekstu

U organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba i MIPRO-a, na 42. međunarodnom skupu MIPRO 2019 dr. Rebecca Christianson s Olin Collegea of Engineering, Needham, SAD održat će zanimljivu radionicu „Kako poučavati matematiku u inženjerskom kontekstu“.

Dolazak ovog predavača djelomično sponzorira IEEE Education Society Distinguished Lecturer Program.

Dr. Rebecca Christianson izvanredna je profesorica primijenjene fizike na Olin Collegeu of Engineering. Olin College of Engineering je mladi, samo dodiplomski inženjerski fakultet s naglaskom na praktičnom učenju temeljenom na projektima. Profesorica Christianson na njemu petnaest godina podučava interdisciplinarne predmete koji integriraju matematiku, fiziku i inženjerstvo. Istražuje kondenzirane tvari u području fizike, uključujući rad u aktivnoj tvari, nisko-dimenzionalnim magnetskim materijalima i najnovije, mikrofluidici. Doktorirala je fiziku na MIT-u, a postdoktorat je odradila na Sveučilištu Harvard.

Na ovoj radionici, sudionici će istraživati integraciju učenja matematike u praktični, projektno utemeljeni inženjerski kontekst. Radit će kroz primjere aktivnosti iz nekoliko različitih konteksta tako da se može doživjeti kako te aktivnosti djeluju iz perspektive studenata. Raspravljat će se o metodičkim istraživanjima i teorijama na kojima se temelji ovakva vrsta aktivnosti te o praktičnosti provedbe učenja temeljenog na projektu, uključujući odabir projekata i kontekst, strukturu, timski rad, mentorstvo i (samo)ocjenjivanje.


[back to events]
Thursday, January 31, 2019

 

MIPRO News
Currently there are no news
 
Columns
 
Patrons - random
HATZUNIPUT-HT ZagrebHEP ZagrebSveučilište u Zagrebu