Search  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)
Events repository
Zaključci sa savjetovanja SILA 2021

Zaključci sa SILA 2021 online savjetovanja (MIPRO, INFODOM, LAG5)

 


A. Preporuke za Nacionalni plan za otoke 2021-27 i Akcijski program 2021-23


1. Preporuka ide u smjeru EU prakse za razvoj regija. Sva planiranja, provedbe i procesi donošenja odluka na otocima, kao specifičnim društvenim i eko-sustavima, preporuča se da se rade na transparentan i uključiv način. Time se osigurava što šira suglasnost i uključenost kroz sektore i sudionike, kako bi se izbjegla usmjerenost na uske i privatne interese, kao i potencijalni konflikti.


2. Preporuča se multidisciplinarni “QUAD helix” pristup u inovacijama i planiranju. To uključuje pažljivo osmišljene i vođene procese koji predviđaju sudjelovanje svih zainteresiranih sektora kao i interdisciplinarne harmonizirane procese.


3. Primarni cilj provedbe treba biti usmjeren na održivi zeleni razvoj, odnosno podržavanje ravnoteže između gospodarskih, društvenih i okolišnih čimbenika.


4. Sekundarni cilj je podržati raznolikost, održivost i oporavak u raznim životnim okolnostima, primijenjenih rješenja, pristupa održivosti i šire. Treba izbjegavati univerzalna rješenja i centralizirane sustave koji imaju tendenciju ograničavanja i otežavanja razvoja. S druge strane raznolikost donosi prirodni oporavak  i  otpornost ekonomskim, društvenim i ekološkim ekosustavima.

 

B. Prijedlog za provedbu preporuka - provedba JIC 


1. Provedba “Zajedničkih inovacijskih kampova” (JIC - Joint Innovation Camp) kao sofisticiranih metodoloških instrumenata za provedbu  “QUAD helix” pristupa i strategija pametne specijalizacije (Smart Specialisation) EU RIS3 za razvoj otočnih projekata.

Korištenje vrhunskih međunarodnih stručnjaka na JIC panelima osigurati će transparentno, fokusirano i učinkovito korištenje resursa usmjerenih na specifične potrebe otoka u Nacionalnom planu za otoke 2021.-27. i Akcijskom programu.


Provedba JIC uključuje podršku EU komisije i JRC institucija, prisustvo inozemnog (Finskog) stručnog i znanstvenog iskustva, profesionalno vođenje provjerenog procesa i uključivanje svih relevantnih razvojnih aktera. Rezultati procesa mogu biti višestruki: strateški konsenzus zainteresiranih strana na odabrani planerski izazov (Challenge), lokalno izvedena i prilagođena inovacija, priprema za cjelovito koncipiranje razvojnih projekata u skladu s prepoznatom i usaglašenom generalnom strategijom i sl.    


C. Preporuka - Zelena energija za otoke

1. Otoci bi se trebali posebno zanimati za pitanja klimatskih promjena i proaktivno sudjelovati u brojnim inicijativama.
2. Sindrom ne-u mom dvorištu, osobito na obnovljivim izvorima energije, više ne predstavlja dominantni obrazac ponašanja otočne populacije, već naprotiv, stanovništvo je za i potiče se na promicanje provedbe projekata čiste energije na otocima.
3. Treba kontinuirano poticati i poticati dinamičnu i sveobuhvatnu edukaciju i evangelizaciju stanovništva otoka o svim temama zaštite okoliša, posebice o korištenju obnovljivih izvora energije.
4. SILA2021 predlaže daljnje poticanje, poticanje i olakšavanje stanovništva otoka prema stvaranju zajednica čiste energije u javno-privatnom ili čisto privatnom partnerskom modelu.
5. Otoci predstavljaju savršen testni prostor za integrirane platforme/sheme za optimizaciju okoliša i energije temeljene na senzorima, mjerenjima, AI, itd.. Već implementirani i blizu budućih projekata mogu predstavljati standardiziranu najbolju praksu koja se može prevesti na slična okruženja.


Prof. dr. Karolj Skala

Prof. dr. Ernest Vlačić
Izv. prof. dr. sc. Rene Lisac

 


[back to events]
Monday, November 01, 2021