Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

inovativno promotivno partnerstvoICT u obnovljivim energetskim tehnologijama

 

 

 


Download
 
DOGAĐANJAVIJESTIPRESS
Započela provedba projekta “LaDiEd” na Ekonomskom fakultetu

1. srpnja 2021. održan je prvi sastanak članova tima na projektu „E-laboratory for digital education“ (LaDiEd) u online okruženju.
 


Projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ KA2 sa 163.877,00 EUR, a cilj projekta je stvoriti održiva partnerstva visokoškolskih institucija u EU s ciljem jačanja sposobnosti za uvođenje poučavanja i učenja na internetu razvojem digitalnih pedagoških kompetencija nastavnog osoblja, iznalaženja inovativnih rješenja za pružanjem visokokvalitetnog i uključivog digitalnog obrazovanja razvojem i upotrebom kvalitetnih digitalnih sadržaja i alata. Dostižući ovu svrhu pridonijet će se jačanju visokoškolskih ustanova da pruže visokokvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje pružanjem potpore profesorima za razvoj digitalnih kompetencija te razvijanjem sustava obrazovanja i osposobljavanja kako bi se mogli suočiti sa izazovima.

Koordinator projekta je Ekonomski fakultet u Rijeci, a kao partneri u provedbi projekta sudjeluju i Centar za tranformativno učenje Limerick sa Sveučilišta u Limericku, Ekonomsko poslovni fakultet Maribor sa Sveučilišta u Mariboru te irski start-up Giritech.

Na samom početku sastanka sve prisutne su pozdravili voditelj projekta, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Rijeci Nenad Vretenar, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Alen Host i rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija te im zaželjeli uspješnu provedbu projekta.  

Tijekom sastanka prezentirani su ciljevi projekta, očekivani rezultati, sve projektne aktivnosti, uloge i odgovornosti partnera, plan rješavanja rizika, diseminacijska i komunikacijska strategija te je partner zadužen za platformu za e-učenje predstavio dosadašnji rad na platformi.
Izvor: https://uniri.hr/vijesti/zapocela-provedba-projekta-ladied-na-ekonomskom-fakultetu/


[natrag na vijesti]
9. srpanj 2021
Suorganizatori - nasumično
HAKOMKončar Elektroindustrija ZagrebENT ZagrebA1 HrvatskaEkonomski fakultet Rijeka