Traži  English (United States) Hrvatski (Hrvatska)

inovativno promotivno partnerstvo
ROBOTIKA - budućnost tehnološkog svijeta

 

 

 

 


  • Rok za dostavu sažetaka:
    1. lipnja 2020.
  • Rok za dostavu radova:
    1. lipnja 2020.
  • Rok za konačnu recenziju:
    22. lipnja 2020. 

 

Download
 


 

 

DOGAĐANJAVIJESTIPRESS
Otvorena rasprava o strategiji i programu MIPRO-a

U srijedu 20. ožujka na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održan je zajednički sastanak pokrovitelja, sponzora i ostalih suradnika koji je vodio dr.sc. Miroslav Poljak, predsjednik MIPRO-a.

Predsjednik Poljak je najavio izlaganje prof.dr.sc. Karolja Skale, predsjednika Programskog odbora koji je informirao prisutne o prijedlozima promjena u MIPRO-u i izložio navode nužnosti ulaska udruge u novu razvojnu fazu s obzirom na ulogu i značaj ICT-a u svim segmentima života i rada naspram misije MIPRO-a.

Iz izlaganja se nazirala inicijativa otvaranja MIPRO-a i stvaranja jačih suradničkih spona između dionika. Prokazani su dosadašnja postignuća u svratanju postignuća sa EAI i sličnim asocijacijama. Razglabana je teza da MIPRO  treba postali čvorište i komunikacijsko suradnička platforma između akademskih, gosodarskih ustanova itejavne uprave. Otvaranje MIPRO-a dovodi do mogućnosti stvaranja sadržaja aktivnosti cijele godine u formi različitih programa. Izložena je organizacijski ustroj u kojemu su neformalno uvedene «lučonoše» kao predvodnici određenih aktivnosti u različitim dijelovima ICT-a. Najavljena je i inicijativa da se pokrene međunarodna godišnja nagrda VIDI MIPRO  «Teslino jaje».

Predstavljen je program ovogodišnjeg 42. skupa MIPRO 2019 s naglaskom na temu Umjetna inteligencija i pametno okruženje, koja će biti glavni fokus Plenarnog okruglog stola nakon svečanog otvaranja skupa u srijedu. Ista tema će biti zastupljena tijekom pet dana MIPRO-a i na 2 Radna okrugla stola, 4 Workshopa, kao i u preko 100 znanstveno-stručnih radova iz područja s pet savjetovanja.Obznanjeno je da je ove godine za 23 %  povećan broj radova na 14 savjetovanja.

U programu je i održavanje istaknute teme ministrice Znanosti i obrazovanja prof. dr. Blaženka Divjak sa temom «Strateško planiranje u visokom obrazovanju i znanosti». Posebno treba naglasiti pet Plenarnih keynote predavanja, od kojih će se četiri predavanja: Paula Timmersa, Luiza Moutinha, Gergelyja Siposa i Veljka Milutinovića održati u srijedu popodne. Ovogodišnji MIPRO obilovat će sadržajima, pa će osim 14 savjetovanja, 3 seminara, 5 radionica i 5 okruglih stolova biti uklopljen i Dan tržišta u organizaciji HAKOM-a, URBAN-INNO koji organizira Grad Rijeka i Posjet HPC-u BURA u suradnji sa UNIRI.

Uz obilje događaja na skupu MIPRO 2019, u pripremi je i konferencija „Pametni otoci“ koju MIPRO organizira u suradnji sa EAI i UNIDU 1.listopada ove godine na Mljetu, te konferencija „Building Agile Organizations“ Poslovne Akademije Education Institutions Conference koja će se od 23. do 24. rujna u suradnji ZŠEM-a i MIPRO-a odvijati u Vili Antonio u Opatiji.

Nakon izlaganja, dr. Poljak je otvorio diskusiju na kojoj se raspravljalo o prijedlozima promjena, programu i potrebama skupnih članova i mobilizaciji članova i volontera udruge prema većem angažmanu i razvoju MIPRO-a kao najvećem nekomercijalnom skupu u Hrvatskoj i šire.


[natrag na događanja]
23. ožujak 2019
Suorganizatori - nasumično
ENT ZagrebA1 HrvatskaEkonomski fakultet RijekaIEEE Croatia SectionTehničko veleučilište u Zagrebu